Januaritijdvak STAP-budget wordt overgeslagen

Datum: 12-12-2022

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kondigt vandaag aan dat het aanvraagtijdvak van januari 2023 overgeslagen wordt. De achtergrondreden is dat er momenteel nog veel opleiders in onderzoek zijn of hun opleiding voldoet aan de voorwaarden voor de STAP-regeling, waarbij de controle op de o.a. arbeidsmarktgerichtheid belangrijk is. Een opleiding die gefinancierd wordt met STAP-budget moet bijdragen aan het verbeteren van je kennis en vaardigheden in jouw beroep of omscholing naar een ander beroep.

Aanvragen van november 2022:
Tijdelijke toekenningen van november worden door UWV binnenkort wel definitief gemaakt. De rechter besloot onlangs dat het “in onderzoek zijn” van een opleider niet voldoende grondslag biedt om een toekenning tijdelijk te maken.

Eerstvolgende tijdvak 28 februari 2023:
Om te voorkomen dat er in januari scholing gesubsidieerd wordt die niet aan de voorwaarden voldoet, heeft SZW nu het besluit genomen om het januaritijdvak over te slaan. Het eerstvolgende tijdvak zal 28 februari 2023 ingaan. Het budget van januari wordt verdeeld over de overige vijf tijdvakken.
Op die manier heeft de Toetsingskamer STAP meer tijd om via hoor en wederhoor zorgvuldig lopende onderzoeken af te ronden.

Professionals in de gastouderopvang die momenteel een STAP-aanmeldformulier in bezit hebben om op 2 januari 2023 hun subsidie-aanvraag in te dienen, adviseren we om berichtgeving van de opleider af te wachten wat de procedure is om een nieuw geldig STAP-aanmeldformulier te bemachtigen.