Thema kwartaal 2: Sociale ontwikkeling stimuleren

Datum: 01-04-2024

De Sociale ontwikkeling stimuleren? Dat doen we samen!

Sociale ontwikkeling is het volgende thema dat bij ons centraal staat. Want het stimuleren van de sociale ontwikkeling is 1 van de 4 pedagogische basisdoelen uit de Wet kinderopvang, en de opvolger van ons vorige thema ‘Fysieke en emotionele veiligheid bieden’.

Sociaal….het woord roept meteen de volgende gedachten op:

  • ‘Oog hebben voor jouw medemens’
  • ‘Begaan zijn met de ander’
  • ‘Medemenselijkheid voelen & tonen’

Het wordt meteen duidelijk: Je sociaal kunnen ontwikkelen heeft alles te maken met ‘samen doen’, en met ‘sociale interactie’; je kunt het niet alleen. En dat komt goed uit, want in de kinderopvang doe je heel veel samen, in een grote groep, of juist in kleine groepjes. Het is dus dé uitgelezen plek om de sociale ontwikkeling duurzaam en effectief te stimuleren.

Over dit boeiende thema zullen we -naast deze nieuwsbrief- via verschillende kanalen ook nog een aantal in de praktijk direct toepasbare opdrachten delen, evenals inspirerende en prikkelende stellingen en leerberichten. Zodat jij direct aan de slag kunt, samen met jouw groep!

‘Developing caring & empathy in children is best done by modeling caring & concern to the child’, Sarah Landy, Pathways to competence

Wat is de sociale ontwikkeling?

De sociale ontwikkeling houdt in: Het krijgen van begrip voor andere mensen en het ontwikkelen van positief gedrag en vaardigheden ten opzichte van de medemens. Hier valt ook de zgn. ‘sociale cognitie’ onder. Dat wil zeggen dat het kind kennis heeft van omgangsregels en relaties tussen mensen.

Waar gaat het om bij sociale ontwikkeling?

Bij sociale ontwikkeling gaat het om de ontwikkeling van het gevoelsleven en de persoonlijkheid, het leren omgaan met anderen, en het aanleren van sociale vaardigheden. Dit leidt tot sociaal -en emotioneel- welbevinden.

Het goed kunnen ontwikkelen van sociale vaardigheden bij kinderen houdt verband met:

  • Emoties
  • Zelfbeeld
  • Temperament

Maar ook met;

  • Leer,- aanpassingsvermogen
  • Achtergrond
  • Leefomgeving

Iedere leeftijdsfase heeft zo z’n eigen groeimomenten in de sociale ontwikkeling; houdt onze socials en website in de gaten voor meer informatie over dit boeiende thema!

Praktijkopdracht

Hou het schrijfblad (die je kunt downloaden via de onderste button) de komende tijd in je buurt en noteer gedurende de dag op welke manier je dit pedagogisch basisdoel behaald via de vijf vormen van pedagogische inzet:

– Bedenk en noteer wat je als professional inzet aan interactie om het doel te behalen.
– Bedenk en noteer hoe je de ruimte gebruikt hebt om het doel te behalen.
– Bedenk en noteer hoe je de groep gebruikt om het doel te behalen.
– Bedenk en noteer wat je inzet aan (spel)materiaal om het doel te behalen.– Bedenk en noteer welke activiteiten je hebt om dit doel te behalen.

Download en print het schrijfblad > Schrijfblad Sociale Ontwikkeling Stimuleren KNGO

Premium themamateriaal op de Online Kennisbank

Ben jij als gastouderbureau of gastouder lid van KNGO? Dan heb je via de Online Kennisbank voor leden toegang tot extra themamateriaal. Gastouders en gastouderbureaus hebben beide een andere Online Kennisbank.

Wil jij ook toegang krijgen tot het themamateriaal en profiteren van de voordelen? Ontdek wat KNGO voor jou als professional kan betekenen! Ontvang het StaPP magazine, schrijf je in voor webinars en Q&A’s, doe mee met winacties en er is nog veel meer!

Klik op de onderstaande button, word lid en krijg direct toegang! 

>> WORD NU LID VAN KNGO! <<