Nieuwe rapporten kwaliteit kinderopvang

Datum: 31-10-2023

Even aandacht voor de nieuwe rapporten in dit nieuwsbericht

Jaarlijks meet het consortium LKK de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang in opdracht van het ministerie van SZW. De Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) heeft rapporten beschikbaar met:

  • Resultaten over: de kwaliteit in de kinderopvang over alle metingen die gedaan zijn tussen 2017 en 2022.
  • Een rapport met uitgevoerde trendanalyses op de LKK-meting kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang van 2017 tot en met 2022.
  • Een verdiepende analyse op de verzamelde bevindingen uit de gastouderopvang van 2017 tot en met 2019.

Aan LKK is door het ministerie van SZW gevraagd om een verdiepende analyse te doen op de onderzoeksbevindingen die tussen 2017 en 2019 zijn verzameld bij 137 gastouders. De aanleiding was dat er grote verschillen bleken te zijn tussen gastouders met de laagste en met de hoogste kwaliteit opvang. Deze analyse heeft geleid tot een typologie waarin 5 profielen van gastouders worden onderscheiden. Bij de gastouders die vallen in profiel 1 (9% van alle gastouders) is zowel de educatieve als de emotionele kwaliteit laag. Bij de gastouders van profiel 5 (10%) is sprake van emotionele veiligheid en een stimulerend en uitdagend programma. De grootste groep gastouders (42%) valt in profiel 3: goede emotionele kwaliteit en een gemiddelde educatieve kwaliteit met een iets minder sterk ontwikkeld activiteitenaanbod. Deze kwaliteitsverschillen hangen samen met verschillen in kenmerken, zoals aantal werkuren, opleidingsniveau en uurprijs.

Lees HIER het gehele rapport over de gastouderopvang.
Overige rapporten zijn te belezen op www.monitorlkk.nl