Veilig- en gezondheid: kinderen in de agrarische kinderopvang

Datum: 02-10-2023

Kinderopvang en zeker ook gastouderopvang op de boerderij groeit al jaren in populariteit. De GGD inspecteert hier uiteraard ook de kwaliteit, veiligheid en hygiene van de opvang die geboden wordt. De ervaring leert dat de veiligheid en hygiene op deze locaties speciale aandacht nodig heeft en daarom is de folder ‘Agrarische kinderopvang Informatie voor houders’ ontstaan.
De folder behandelt verschillende aspecten van veiligheid, gezondheid, en hygiëne in deze unieke omgeving.

Waarom is deze folder belangrijk voor gastouders en gastouderbureaus?

Kinderen hebben vaak meer direct contact met dieren en de landbouwomgeving dan kinderen bij reguliere gastouders/nanny’s. Hierdoor zijn er specifieke gezondheidsrisico’s verbonden aan deze omgeving. De folder biedt waardevolle informatie over hoe deze risico’s kunnen worden herkend en geminimaliseerd.

Het bespreekt infectieziekten die van dier op mens kunnen worden overgedragen, bekend als zoönosen, en biedt concrete stappen om de verspreiding van ziekteverwekkers te voorkomen. Dit is van het grootste belang, vooral gezien de kwetsbaarheid van jonge kinderen voor infecties.

Daarnaast behandelt de folder risico’s met betrekking tot veiligheid en milieu, zoals verwondingen, het gebruik van chemicaliën, en de omgang met landbouwvoertuigen. Het benadrukt het belang van een goed beleid voor veiligheid en gezondheid om de risico’s te minimaliseren.

We moedigen alle gastouders en gastouderbureaus die actief zijn in de agrarische kinderopvang aan om deze folder zorgvuldig te lezen en de aanbevolen voorzorgsmaatregelen te overwegen. Veiligheid en gezondheid zijn altijd onze topprioriteit als het gaat om de zorg voor kinderen, en deze folder biedt waardevolle inzichten om een veilige en gezonde omgeving te waarborgen.

Je kunt de folder lezen voor gedetailleerde informatie over deze onderwerpen. We willen benadrukken hoe belangrijk het is om deze kennis te delen en te implementeren in je dagelijkse zorg voor kinderen in de agrarische kinderopvang.

Tip voor gastouderbureaus:
Heb je gastouders/nanny’s die opvang bieden op de boerderij? Pas je evaluatie en vragen tijdens een bezoek dan aan op de locatie en de situatie.
De standaard RIE bevat geen locatie/situatie specifieke vragen, maar dat neemt niet weg dat de opvang veilig en hygienisch moet zijn voor de kinderen.
Ook de toezichthouder zal tijdens een bezoek vragen gaan stellen hierover. Kijk samen naar kleine en grote risico’s en welke afspraken hierover zijn gemaakt met het GOB en ouders en leg dit vast. De folder kan behulpzaam zijn om kennis te nemen van de extra risico’s en veiligheidsomderwerpen waar je over in gesprek kan gaan.

Wil je meer weten? Ga dan direct naar de Online Kennisbank en download de folder.

Link naar de Online Kennisbank: https://www.kennisnetwerkgastouderopvang.nl/online-kennisbank/kennis/download-agrarische-kinderopvang-houders/ 

Wil je ook graag toegang krijgen tot de folder, maar ben je nog geen lid? Meld je direct aan via: https://www.kennisnetwerkgastouderopvang.nl/lidmaatschap/lid-worden/