FAQ van GGD over het vervangen van een gastouder door een andere gastouder

Datum: 13-02-2024

FAQ van GGD over het vervangen van een gastouder door een andere gastouder

Vraag

Mag een gastouder vervangen worden door een andere gastouder?

Antwoord

Vervanging van een gastouder is niet wettelijk geregeld. Dit betekent dat vervanging van een (zieke) gastouder door een andere gastouder op het oorspronkelijke adres niet is toegestaan. Er vindt dan immers geen opvang plaats op een in het LRK geregistreerde voorziening voor gastouderopvang. Vervanging mag alleen op een al geregistreerde voorziening voor gastouderopvang plaatsvinden; op het adres van de vervangende gastouder, of op het adres van één van de vraagouders waar de vervangende gastouder al opvangt.   

Deze vervangende gastouder moet bemiddeld en begeleid worden door hetzelfde gastouderbureau. Het betreffende gastouderbureau moet van een tijdelijke onderbreking van de opvangactiviteiten op het oorspronkelijke adres op de hoogte worden gesteld.

Wat betreft wijzigingen voor toeslagen geeft de Belastingdienst/ Toeslagen aan dat vraagouders voor vervangende gastouderopvang die kortdurend is (bv ziekte door griep of vakantie) geen wijziging hoeven door te geven. Bij vervanging die niet kortdurend is moeten de vraagouders wel wijzigingen (van opvangadres en LRK-ID) doorgeven aan de Belastingdienst/Toeslagen. Bij twijfel of de vervanging kortdurend of langdurig is adviseert GGD GHOR Nederland om de wijziging wel door te geven. De vraagouder blijft uiteindelijk altijd verantwoordelijk voor de aanvraag van toeslagen.


Op de Online kennisbank voor leden van KNGO staan enkele veel gestelde vragen waar op basis van de regels antwoord op wordt gegeven. Kijk hiervoor in dossier Branche en Financieel.

Disclaimer:
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van bovenstaande tekst.