Internationale Dag van het Gezin

Datum: 15-05-2024

Op 15 mei is het Internationale Dag van het Gezin. Hoe gaat het met gezinnen in Nederland? Stichting voor Werkende Ouders heeft hier onderzoek naar gedaan. Dit zijn de belangrijkste resultaten.

Ouders geven Nederland een 7,1 voor gezinsvriendelijkheid, een verbetering ten opzichte van vorig jaar (6,6). Desondanks komen gezinnen steeds vaker in de knel omdat voorzieningen niet aansluiten bij hun behoeften. Bovendien vinden ouders Nederland minder solidair met gezinnen; het cijfer daalde van 4,6 naar 4,1.

Hoewel Nederland een veilig land is om in te wonen, geeft 52% van de ouders aan dat de voorzieningen beter kunnen. Huidige voorzieningen zijn nog vaak gebaseerd op het kostwinnersmodel, terwijl 87% van de gezinnen uit twee werkende ouders bestaat. Schooltijden en werkuren sluiten niet goed op elkaar aan en kinderopvang wordt als duur ervaren.

De grootste uitdagingen voor gezinnen zijn het combineren van werk en zorg (92%), onderwijs en kinderopvang (48%), vaste lasten (48%), tijd voor zichzelf (47%) en tijd voor elkaar (45%).

Daarnaast voelen ouders zich vaak beoordeeld en ervaren zij een gebrek aan gezinsvriendelijkheid in de maatschappij en op de werkplek. De politiek besteedt volgens 67% van de ouders te weinig aandacht aan gezinnen.

Het onderzoeksrapport doet aanbevelingen om gezinnen beter te ondersteunen, zoals het dichten van de loonkloof, een gezinspas, een gezinstoets bij nieuw beleid en beter afgestemde school- en opvangarrangementen.

Voor meer informatie en het volledige rapport, bezoek de website van Stichting voor Werkende Ouders.

> Bekijk het volledige rapport op de website.