Tips voor het plaatsen van rookmelders

Datum: 08-11-2022

Per 1 juli 2022 is het bouwbesluit aangepast en moet iedere woning voorzien zijn van rookmelders. Voor de gehele kinderopvang was deze regel al van toepassing en in principe is hier niets aan veranderd. Echter merken KNGO-leden op dat de inspectie van de GGD in de praktijk sinds 1 juli toch anders dan anders verloopt rondom de eisen die gesteld worden aan het plaatsen van de rookmelders. KNGO heeft GGD gevraagd om extra informatie, echter zijn zij nog in afwachting van informatie vanuit VNG.
Daarom heeft KNGO de hulp ingeroepen van ons vaste contacten bij Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Brandpreventie:

Rookmelders zijn verplicht in elke woning. Voor gastouders al geruime tijd, voor de rest van de woningen sinds 1 juli 2022. Dit betekent dat er in ieder geval op elke verdieping een rookmelder dient te hangen.

Wanneer er rookmelders geplaatst worden komen er vaak veel verschillende maten en afstanden voorbij. Ook de levensduur van de rookmelder is soms onduidelijk.

Levensduur rookmelder
De vuistregel is dat een rookmelder elke 10 jaar volledig vervangen dient te worden. Dit geldt zowel voor rookmelders met losse batterijen, als rookmelders met een batterij die 10 jaar meegaat. Dit heeft ermee te maken dat de werking van de rookmelder na die 10 jaar niet volledig gegarandeerd kan worden. Sensoren die verslijten, de pieptoon die niet meer werkt enz.

Afstanden rookmelder
De afstanden die benoemd worden voor het plaatsen van een rookmelder hebben te maken met de stroming van rook in de ruimte tussen de muur en het (schuine) plafond. Wanneer een rookmelder dicht tegen de nok of te dicht tegen een muur hangt, duurt het langer voordat de rook die plek bereikt en de rookmelder later afgaat. Daarom dient de rookmelder daar minimaal 50 (tot soms 90) centimeter van de nok vandaan te hangen.

Recht plafond: Hang de melder in het midden van het plafond op minimaal 50 centimeter van een muur of hoek. Hang de rookmelder daarnaast ook minimaal 30 centimeter van een lamp vandaan. Zo voorkom je dat de rookmelder vervuild door het stof dat de lamp aantrekt. Lees ook de gebruiksaanwijzing van de rookmelder voordat je deze ophangt.

Schuin plafond: In een kamer met schuine of toelopende plafonds of puntgevels moeten de rookmelders op 90 centimeter vanaf het hoogst gemeten punt van het plafond worden opgehangen. Zodra de rookmelder minder dan 90 centimeter vanaf het hoogst gemeten punt van het plafond wordt opgehangen bestaat er een kans dat de rook de sensor niet op tijd bereikt door de stilstaande lucht in de nok van het plafond. De rookmelder dient in principe niet op een balk bevestigd te zijn. Aan te raden is de gebruiksmelding voor de rookmelder goed door te lezen.

In het vakblad voor gastouderopvang StaPP magazine editie januari 2023 komt een uitgebreid artikel over rookmelders waar we meer ervaringen en tips plaatsen.
En iedere maand januari geven we op social media en op de Online Kennisbank voor KNGO-leden meer brandpreventietips.
Wil je alvast meer lezen of tips krijgen kijk dan eens op: rookmelders.nl.