Algemene voorwaarden

CRKBO
KNGO/KinderWijs TV is als aanbieder van beroepsgerichte scholing geregistreerd als opleidingsinstituut bij het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Opname in het CRKBO-register gebeurt op basis van een onafhankelijke kwaliteitstoets die wordt uitgevoerd door het CPION. Opname in het CRKBO-register geeft aan dat KinderWijs TV aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet.

NRTO
KNGO/KinderWijs TV is aangesloten bij NRTO en in bezit van het NRTO Keurmerk. NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) is dé overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. NRTO is een gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media. NRTO is lid van VNO-NCW. De leden van de NRTO houden zich aan een gedragscode die u kunt vinden op de website van NRTO. KNGO/KinderWijs TV hanteert de algemene voorwaarden van de NRTO. Deze kunt u vinden op de website van NRTO.
De leden van de NRTO zijn aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken