ZZP-regeling doorgeschoven

Datum: 26-11-2020

Enkele jaren geleden is er een start gemaakt om de regeling van de VAR-verklaring van de ZZP-er over te laten gaan in de nieuwe Wet DBA.
De essentie van de Belastingdienst is om zekerheid te krijgen dat er door de juiste ondernemers van de ondernemersaftrekposten gebruik gemaakt wordt.
De Wet DBA hield in dat een opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bezegeld zou worden met een, door de Belastingdienst goedgekeurde, modelovereenkomst.
Daar liep het mis en om die reden is die regeling vooruit geschoven.

Onlangs is bekend geworden dat die regeling niet meer herzien of vernieuwd gaat worden in dit kabinet, maar dat het nieuwe kabinet na de verkiezingen in maart 2021 zich er pas over gaat buigen.
Voorlopig blijft het advies om zoveel mogelijk gebruik te blijven maken van de bestaande en meest passende modelovereenkomst. Deze is te vinden op de Online Kennisbank Dossier Financieel. Belangrijk is dat ZZP-gastouders kritisch blijven kijken of ze voor de Belastingdienst als “ondernemer’ gezien kunnen gaan worden. Tips staan openbaar op www.kngo.nl onderdeel Financieel.