ZZP gastouder

Bent u ondernemer (ZZP-gastouder) of niet?
Ook al wilt u ondernemer zijn, dan is het nog de vraag of u ook ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. De wet stelt bepaalde eisen aan ondernemers om hieraan te voldoen. De Belastingdienst bepaalt of u aan deze eisen voldoet. Pas wanneer u aan de eisen voldoet kunt u gebruik maken van de speciale ondernemersregelingen.

Belastingvoordelen ZZP-ers:
Zelfstandigenaftrek: € 7.280 (minimaal 1.225 uren)
Startersaftrek (max. 3 jaren): € 2.123
MKB winstvrijstelling: 14% van de winst
Investeringsaftrek: 28%

Waar kijkt de belastingdienst naar bij de “ondernemers” beoordeling?

 1. Maakt u winst? Zo ja, hoeveel?
  Als u minimale winst maakt of structureel verlies leidt en is het niet aannemelijk dat u winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming.
 2. Hoe zelfstandig bent u als ondernemer?
  Als anderen bepalen hoe u uw onderneming moet inrichten en hoe u uw werkzaamheden uitvoert, dan is er meestal geen sprake van een onderneming.
 3. Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden?
  U moet voldoende tijd besteden aan uw werkzaamheden om deze rendabel te maken. Dit is vastgesteld op minimaal 1.225 uren per jaar.
 4. Beschikt u over voldoende financiële middelen?
  Als ondernemer moet u investeren in uw bedrijf. U moet voldoende middelen hebben om uw bedrijf te starten en een tijdje draaiende te houden.
 5. Wie zijn uw opdrachtgevers?
  U streeft ernaar meerdere opdrachtgevers (ouders van de kinderen) te hebben. Hiermee neemt uw zelfstandigheid toe en uw afhankelijkheid af.
 6. Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten?
  U bent voor uw bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn moet u zich voldoende kenbaar maken, bijvoorbeeld door reclame, een internetsite, een reclamebord of eigen briefpapier.
 7. Loopt u “ondernemersrisico”?
  Bestaat een kans dat uw opdrachtgevers niet betalen? Gebruikt u uw goede naam voor de uitoefening van uw werkzaamheden? Bent u afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van uw diensten? Loopt u “ondernemersrisico”, dan bent u waarschijnlijk een onderneming.
 8. Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming?

De Belastingdienst neemt een beslissing die afhangt van uw persoonlijke situatie. Het gaat er niet alleen om dat/of u aan alle criteria voldoet, maar ook hoe ze met elkaar samenhangen. Als u maar 1 of 2 klanten heeft maar u verwacht er snel meer te krijgen, kan het zijn dat de Belastingdienst u alsnog als ondernemer voor de inkomstenbelasting ziet.

Praktische tips om “ondernemerschap” te kunnen onderbouwen

 • Maak een eigen website
 • Zorg voor eigen visitekaartjes
 • Zet geregeld een advertentie (desnoods bij de supermarkt)
 • Maak een eigen pedagogisch beleidsplan
 • Neem een of meerdere ondernemersverzekeringen
 • Regel een aparte bankrekening voor zakelijke transacties
 • Investeer in uzelf en uw onderneming (opleiding/training)

Als lid van KNGO heeft u toegang tot de online inlogomgeving met actualiteiten en tips over goed ondernemerschap in gastouderopvang.

Bekijk hier de video van Fagon: Financieel adviseur voor gastouderopvang.

 • Bent u lid van KNGO? Dan vindt u op de online omgeving van KNGO:
  Henk Gardien van Fagon (www.fagon.nl). Hij houdt u maandelijk op de hoogte met financiële artikelen
  en tips voor goed ondernemerschap.

Ook lid worden van KNGO