Zelftesten ook voor gastouders

Datum: 10-05-2021

Eerder hebben we al geschreven over zelftesten op COVID-19 voor kinderdagverblijven. Op dat moment was nog niet helemaal duidelijk of deze regeling ook zou gelden voor gastouders en gastouderbureaus.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft besloten deze tests nu ook aan alles gastouders te verstrekken. Op 3 mei hebben alle gastouderbureaus hier een brief over ontvangen, we willen jullie vragen die te verspreiden onder alle aangesloten gastouders. 

Zelftesten kan een positieve bijdrage leveren aan de continuïteit van de kinderopvang. Door twee keer per week een zelftest af te nemen kan besmetting vroegtijdig worden opgespoord. Hierdoor wordt verdere verspreiding beperkt.

Belangrijke informatie:

  • Vanaf 10 mei ontvang je via PostNL genoeg zelftests om twee keer per week te testen tot aan de zomer.
  • Testen is vrijwillig. Wil je hier geen gebruik van maken dan kun je je vóór 7 mei 12:00 uur afmelden via: afmeldenzelftesten@minszw.nl onder vermelding van het LRK nummer en de naam van je organisatie.
  • Meer informatie over het gebruik vind je hier