Wijziging VOG profielen

Vanaf 1 maart 2018 moet iederen die in Nederland werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen, zich inschrijven in het Persoonsregister kinderopvang. Hiervoor is een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. Per 1 juli 2018 is het echter niet meer mogelijk om voor de inschrijving in het personenen registeren een VOG te gebruiken met profiel 60 (onderwijs), 40 (vakantiegezinnen en adoptie) en 45 (gezondheidszorg en welzijn van mens en dier).

Deze profielen vervallen per 1 julie 2018 omdat de weging bij deze profielen is veranderd ten opzichte van de weging bij een functie voor de kinderopvang, aldus de Rijksoverheid. Dit betekent dat een aanvrager wel in aanmerking zou kunnen komen voor bijvoorbeeld een VOG onderwijs, maar niet voor een VOG voor de kinderopvang. Voor het aanvraagformulier: tinyurl.com/vog-ko