Wetsvoorstel weigering niet-gevaccineerde kinderen

Datum: 20-02-2020

Op 6 februari 2020 vond in de Tweede Kamer het debat plaats over het wijzigen van de Wet Kinderopvang om kinderopvanginstellingen de mogelijkheid te geven om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. Dit wetsvoorstel is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer en zal nu door de Eerste Kamer getoetst en beoordeeld worden.

De Brancheorganisatie Kinderopvang zegt daarover het volgende:
Wij vinden dat de volksgezondheid primair een overheidstaak is en die moet ook vooral daar blijven. Het voorstel van D66 geeft de kinderopvang onbedoeld een verantwoordelijkheid over dit aspect van de gezondheid van onze kinderen, met alle gevolgen van dien. Jeugdartsen en de BK vrezen dat juist door dit voorstel zogenoemde infectiehaarden op kinderdagverblijven (in gebieden) met een lage (<95%) vaccinatiegraad ontstaan.

Zij zullen hun standpunt ook bij de eerste kamer kenbaar maken. Tijdens het debat kwam ook ter discussie waarom de gastouderopvang niet meteen is meegenomen in dit wetsvoorstel.
Verklaring van Kamerlid Paul van Meenen (D66) luidde dat men beoogde om “zo snel mogelijk een wetswijziging te willen realiseren met zo licht mogelijke maatregelen. Wanneer gastouderopvang hierin meegenomen zou moeten worden, dan had het wetsvoorstel aanzienlijk gecompliceerder moeten worden”.

Kamerlid van Meenen noemde daarbij dat het gastouders en gastouderbureaus vrij staat om als beleid te hanteren dat alleen gevaccineerde kinderen worden opgevangen. Op de vraag of zij daarmee juridisch risico zullen lopen, noemde kamerlid Van Meenen dat het wetsvoorstel hier van betekenis zou zijn. Immer kindercentra mogen dit onderscheid maken en hij acht het dus ondenkbaar dat een rechter zal oordelen dat een zodanig onderscheid door een gastouder niet gerechtvaardigd zou zijn.

Op de online Kennisbank voor leden van KNGO is een videoverslag te vinden van dit gedeelte van het debat (Dossier Veiligheid en gezondheid)

(Let op: binnenkort wordt de KNGO Kennisbank helemaal vernieuwd!)