Week Tegen Pesten factsheet

Wat is pesten? Pesten is stelselmatige agressief gedrag waarbij één of meer personen in een machtspositie proberen een andere persoon schade toe brengen. Pesten kan plaatsvinden in de vorm van fysiek, verbaal of psychologisch gedrag. Stelselmatig uitsluiten valt ook onder pesten. Pesten vindt vaak plaats in een groep, bijvoorbeeld in de klas, of digitaal, maar kan ook plaatsvinden op andere plekken zoals de sportclub. 

Pesten kan leiden tot allerlei negatieve gevolgen, waaronder psychosomatische klachten, angsten en depressie, een laag zelfvertrouwen, eenzaamheid, slechte schoolprestaties en schoolverzuim. Sommige van deze gevolgen kunnen doorwerken tot in de volwassenheid. Naast de pestslachtoffers kunnen ook pesters problemen krijgen in hun ontwikkeling. Het onaangepaste gedrag en gebrek aan empathie vergroot de kans op probleemgedrag op latere leeftijd.

TNO heeft in samenwerking met diverse ketenpartners een factsheet ontwikkeld. Hierop zijn nog meer feiten en cijfers te vinden. De factsheet wordt gedeeld in de Week Tegen Pesten en is te bekijken in de online ledenomgeving.