Week tegen kindermishandeling 16 t/m 22 november 2020

Datum: 16-11-2020

“Ieder kind dat slachtoffer is van geweld, is er één te veel.”

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. Daarom staan in de Week tegen Kindermishandeling de verhalen centraal van professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling. Wat kunnen we daarvan leren en hoe kunnen we deze inzichten optimaal benutten? Zodat steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien.

Op de speciale website www.weektegenkindermishandeling.nl kun je deze verhalen lezen. Omdat het 30 jaar geleden is dat het Internationale verdrag inzake de rechten van het kind is aangenomen door de VN deelt de website 30 verhalen van ervaringsdeskundigen. De verhalen zijn online te lezen en in PDF te downloaden.
Zoals:
Lianne: “Ik heb nooit kind mogen zijn.”
Judith: “Niets is wat het lijkt, dat hen ik wel geleerd.”
Desiree: “Had ik maar…”

Diverse instanties organiseren activiteiten en webinars waar kosteloos aan deelgenomen kan worden.
In deze week lanceert KNGO in samenwerking met KinderWijs TV ook Meldcode module C: Echtscheiding en kinderopvang.
Omdat KinderWijs TV deze week live gaat met de nieuwe website zal de module daar live gaan. Vermoedelijk zal dat op donderdag 19 november plaatsvinden.
Houd de berichtgeving in de gaten deze week!

Beschrijving Meldcode kindermishandeling Module C: Echtscheiding en kinderopvang:

Echtscheiding. Meer kinderen dan ons lief is, krijgen hiermee te maken. Zeker wanneer een scheiding gepaard gaat met (veel) conflicten tussen de ouders, is de impact op het kind heel groot. Hoewel dit grotendeels een privéaangelegenheid van de ouders en het gezin is, kan je rol als professional in de kinderopvang wel van belang zijn. Meldcode kindermishandeling: Echtscheiding en kinderopvang Module C neemt professionals mee in de achtergrond en gevolgen van echtscheiding voor kinderen, de rol en de positie van de kinderopvang en geeft je tips en handvatten om hier in de dagelijkse praktijk op professionele manier mee om te gaan naar kinderen en ouders.

Na deze module ben je bekend met:
– de achtergrondinformatie over scheiding en de gevolgen voor kinderen.
– de rol en positie van professionals in de kinderopvang en als organisatie.
– wat je kan doen en wat je beter kan laten als professional.
– hoe je beleidsmatig omgaat met echtscheiding in de kinderopvang.

Module C is een opvolging van Meldcode kindermishandeling module A en B die ook in vernieuwde vorm op de nieuwe website van KinderWijs TV beschikbaar zullen zijn later deze week.
Meer informatie daarover is te vinden op KNGO-Meldcode kindermishandeling