Webinar Corona en kinderopvang ook voor gastouders

Datum: 25-03-2021

GGD Hollands Midden en de ministeries van OCW en SZW organiseren in samenwerking met GGD GHOR NL en LCI/RIVM op 18 maart, 25 maart en 30 maart webinars over corona en de maatregelen in het onderwijs en kinderopvang.
Voor gastouders die werken met kinderen in de leeftijdscategorie 4 t/m 12 jaar kan het interessant zijn om deel te nemen aan het webinar op 25 maart.

De webinars hebben als doel om het personeel van de verschillende sectoren te informeren over onder andere de rol van kinderen in de verspreiding van corona en het hoe en waarom van de maatregelen die zijn genomen. Tijdens het webinar zal er de mogelijkheid zijn om vragen te stellen.

De presentaties tijdens de webinars worden gegeven door twee jeugdartsen van GGD Hollands Midden. Tijdens de webinars wordt ingegaan op vragen als:

  • Wat is het risico op corona;
  • Wat is het risico van transmissie kind op leraar/pedagogisch medewerker;
  • Waarom quarantaine;
  • Waarom het dragen van een mondkapje door ouders die de locatie betreden;
  • Hygiëne en waarom.

Tijdens de webinars wordt ingegaan op landelijk beleid, niet zal worden ingegaan op de werkwijze van verschillende GGD’en. Gedurende de presentatie (en erna) wordt de mogelijkheid geboden om vragen te stellen. Deze worden zoveel mogelijk in de chat of tijdens de presentatie behandeld. De vragen zullen beantwoord worden door moderators (jeugdartsen) die achter de schermen meekijken.

Het programma duurt 2 uur (inclusief een korte pauze) en is opgebouwd uit drie onderdelen:
1.    Basiskennis corona: de rol van kinderen en onderwijspersoneel in de verspreiding van corona
2.    Beleid op scholen en kinderopvang: o.a. bron- en contact onderzoek, verkouden leerlingen, quarantaine en testbeleid
3.    Praktijkvoorbeelden

De webinars worden opgenomen en een week beschikbaar gesteld voor iedereen die niet aanwezig kan zijn op de genoemde data.

Meer informatie over het volgen van deze webinar