Vervolgbericht PersonenRegister Kinderopvang (PRK)

Het Personenregister kinderopvang is in maart 2018 van start gegaan. Eind 2018 waren al meer dan 190.000 personen ingeschreven en gekoppeld aan een kinderopvangorganisatie. Zij worden continu gescreend op strafbare feiten.
Vandaag de dag, september 2019, zitten we op 210.000 personen en het register groeit gestaag door.

Doorontwikkeling register
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die het personenregister beheert, streeft ernaar om het register zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van de gebruikers. Hiervoor is na de invoering van het register een gebruikersoverleg ingericht waar deze wensen besproken worden met een vertegenwoordiging van kinderopvangorganisaties en brancheorganisaties. Op basis daarvan gaat DUO het register verder doorontwikkelen.

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van veranderingen rondom het Personenregister kinderopvang, zoals bijvoorbeeld systeemaanpassingen? Meld u zich dan aan voor de online nieuwsbrief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kies in het nieuwsbrieven overzicht voor de optie ‘Kinderopvang (kinderopvangorganisaties)’.