Vervangende maatregel Regeling werktijdverkorting

Datum: 18-03-2020

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 17 maart 2020, besloten om de regeling werktijdverkorting met onmiddellijke ingang in te trekken en geen ontheffingen meer te verlenen. Momenteel wordt een nieuwe tijdelijke regeling opgesteld. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk om meer werkgevers financieel tegemoet te komen om werkloosheid te voorkomen en dit bovendien sneller te doen. De aanvraagprocedure wordt sterk vereenvoudigd en de regeling gaat niet ten koste van de WW-rechten van werknemers.

Op grond van de nieuwe regeling kunnen werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten tegemoet zien van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. De tegemoetkoming voorziet in de loonkosten van vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Deze periode kan één keer met 3 maanden worden verlengd. Werkgevers mogen in die periode geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers gewoon door. Anders dan bij de regeling werktijdverkorting zal de tegemoetkoming op grond van de nieuwe regeling voor het grootste gedeelte in de vorm van een voorschot worden uitgekeerd. Deze nieuwe regeling zal op korte termijn gepubliceerd worden en ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Op de online Kennisbank voor leden van KNGO is uitgebreidere informatie te vinden over de nieuwe regeling voor bedrijven met personeel.
Update 18/3: tegen de eerdere berichtgeving in dat kinderopvangorganisaties geen gebruik kunnen maken van deze nieuwe regeling, is nu besloten dat de regeling ook open staat voor kinderopvangorganisatie. Op de online Kennisbank voor GOB’s is in het advies van Bureau Buitenhek meer informatie te vinden hierover.

Naar de online Kennisbank

Nog geen lid?
Lid worden van KNGO

Heeft u vragen, kijk dan vooral op de website van Rijksoverheid of uw antwoord erbij staat.
Zo niet, dan mogen leden hun vragen blijven stellen aan redactie@kngo.nl.

Disclaimer:
Let op: KNGO doet haar uiterste best om de regels te interpreteren met de informatie die zij in nauw contact met diverse partijen
heeft verzameld. De overheid gaat deze week kijken hoe de nieuwe maatregels in de praktijk uitpakken. Het is te verwachten dat er nog nuances of wijzigingen
volgen. We willen je erop wijzen dat je geen rechten kunt ontlenen aan de tips, antwoorden of adviezen die KNGO geeft.

Volg vooral onze Facebook-pagina en nieuwsartikelen om op de hoogte te blijven.