Verruiming gewerkte uren buitenschoolse opvang

Datum: 07-06-2021

In de begroting voor het jaar 2022 is aangekondigd dat de koppeling van het aantal gewerkte uren voor BSO verruimd wordt van 70% naar 140%.
Dit bericht geldt voor de buitenschoolse opvang van kinderdagopvanginstellingen. De BSO uren van kinderen die bij de gastouder komen vallen onder de kinderopvangtoeslag van gastouderopvang en niet onder de kinderopvangtoeslag voor BSO.
Ouders met kinderen op de BSO kunnen vanaf 1-1-2022 aanspraak maken op kinderopvangtoeslag voor maximaal 140 procent van het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner. Dat is nu nog 70 procent.

Waarom was het ook alweer 70%?

Aan het vaststellen van het percentage op 70 procent per 1 januari 2013 dacht men dat de werktijd van ouders voor minimaal 30 procent overlapt met schooltijden. Dit percentage was destijds berekend op basis van cijfers over het totale aantal gebruikte uren voor de dagopvang en buitenschoolse opvang. Het gemiddelde aantal gebruikte uren in de dagopvang was tweemaal zo hoog als in de buitenschoolse opvang. Om die reden is destijds het recht op het aantal uren kinderopvangtoeslag voor de buitenschoolse opvang gehalveerd ten opzichte van de dagopvang, dat wil zeggen 140 procent voor de kinderdagopvang en 70 procent voor de buitenschoolse opvang. Dit verschil in daadwerkelijk gebruik tussen dagopvang en buitenschoolse opvang bestaat nog steeds.

Voorschreidend inzicht en verandering in arbeidsmarkt:
De algemene aanname rondom de overlap van werktijd met tijden waarop de buitenschoolse opvang is geopend (BSO-tijden) gaat niet voor iedere ouder op. Een voorbeeld zijn ouders die in de avond/nacht of het weekend werken en om die reden meer uren buitenschoolse opvang afnemen. Tevens is de arbeidsmarkt de afgelopen jaren veranderd en zijn er steeds meer mensen waarvan de werktijden structureel afwijken van de BSO-tijden, zoals zelfstandigen zonder personeel. De huidige regeling voor de buitenschoolse opvang kan voor een belemmering in de arbeidsparticipatie van deze ouders zorgen. Het kabinet vindt het wenselijk om deze belemmering weg te nemen, zodat de beleidsdoelstelling van de kinderopvangtoeslag, namelijk het ondersteunen en stimuleren van de arbeidsparticipatie van ouders met jonge kinderen, ook voor ouders met arbeidstijden in de avond en weekenden beter gerealiseerd wordt. Dat gebeurt met de verruiming van de regling voor buitenschoolse opvang naar 140 procent.