Vergoeding ouders zonder kinderopvangtoeslag

Datum: 18-01-2021

Er zijn ouders die gebruik maken van de kinderopvang zonder kinderopvangtoeslag. Een veelgestelde vraag aan KNGO is of deze ouders ook gecompenseerd worden tot aan het maximumuurtarief.
Het antwoord van de Rijksoverheid is:

Ouders die de kosten voor kinderopvang geheel zelf dragen en afgelopen voorjaar de kosten van kinderopvang hebben doorbetaald, krijgen hiervoor nog een tegemoetkoming.
Door de sluiting van de kinderopvang vanaf 16 december is het voor de stabiliteit van het kinderopvangstelsel en het behouden van uw kinderopvangplek van belang om nu weer de kinderopvangfacturen door te betalen. Reden voor de tegemoetkoming is dat ouders geen gebruik kunnen maken van kinderopvang tijdens de sluiting, maar wel kosten maken. Ook voor deze periode krijgt men een tegemoetkoming.

Ministerie van SZW voegt de volgende toelichting hieraan toe:
“Er is een kleine groep ouders die nog geen tegemoetkoming heeft ontvangen voor de sluiting afgelopen voorjaar. Deze groep heeft gebruik gemaakt van kinderopvang en de kosten van kinderopvang volledig zelf gedragen. Het betreft naar verwachting circa 8.000 kinderen. Het gaat bijvoorbeeld om gezinnen waarvan maar één partner werkt. Daardoor hebben zij geen recht op kinderopvangtoeslag. Ook aan hen is gevraagd de kosten van kinderopvang door te betalen. Het kabinet vindt het wenselijk dat deze personen, die de facturen van kinderopvang tijdens de sluiting dit voorjaar hebben doorbetaald, een tegemoetkoming krijgen.
Ook zullen deze personen voor de nieuwe sluitingsperiode vanaf 16 december 2020 een tegemoetkoming krijgen, mits zij de kinderopvangfacturen hebben doorbetaald, net als ouders met kinderopvangtoeslag of die via gemeente gebruik maken van kinderopvang. Omdat deze groep normaal gesproken geen overheidsfinanciering krijgt, zijn er geen gegevens over hen bekend. In de regeling die wordt uitgewerkt kan men op aanvraag een tegemoetkoming ontvangen. Het ligt voor de hand dat de regeling zowel een tegemoetkoming biedt over de periode in het voorjaar als de sluiting per 16 december. Dit wordt momenteel uitgewerkt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaat deze regeling uitvoeren. In januari zal er meer informatie komen over het moment waarop een aanvraag bij de SVB kan worden ingediend en wanneer de tegemoetkoming wordt uitbetaald.”

KNGO houdt je op de hoogte.