Verbetertraject kinderopvangtoeslag

Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag krijgen maandelijks een bedrag op hun rekening gestort. De hoogte van dit bedrag is onder andere gebaseerd op door henzelf gemaakte schattingen van het inkomen en het aantal uren opvang dat zij jaarlijks willen afnemen. Na afloop van het jaar bepaalt de Belastingdienst de definitieve toeslag, oftewel het bedrag waar ouders daadwerkelijk recht op hadden. Een aanzienlijk aantal ouders krijgt daardoor te maken met (hoge) terugvorderingen. Het verbetertraject kinderopvangtoeslag is gestart om terugvorderingen aan te pakken. 

Na de beslissing om niet verder te gaan met het wetsvoorstel ‘Wet nieuw financieringsstelsel kinderopvang’ is in het najaar 2018 het verbetertraject kinderopvangtoeslag gestart. Dit om binnen het huidige stelsel van
de kinderopvangtoeslag de dienstverlening aan ouders te verbeteren. De drie hoofdthema’s van het verbetertraject zijn: eerder signaleren, begeleiden van ouders met kans op een hoge terugvordering en
verbeteren van de digitale dienstverlening.

Eerder signaleren
De hoeksteen van het verbetertraject is de maatregel om kinderopvangorganisaties maandelijks actuele gegevens over de opvang aan de Belastingdienst te laten leveren. Er is gekozen voor een gefaseerde implementatiestrategie:

• Fase 1: Kinderopvangorganisaties kunnen in 2019 op vrijwillige basis maandelijks gegevens leveren. Hiermee worden pilots uitgevoerd.
• Fase 2: Vanaf 1 januari 2020 gaat de Belastingdienst kinderopvangorgansaties gericht benaderen om te starten met leveren en wordt er ondersteuning aangeboden.
• Fase 3: Vanaf 2021 worden kinderopvangorganisaties gehouden aan de leveringsplicht.

In plaats van een invoering van gegevenslevering voor alle kinderopvangorganisaties per 1 januari 2020 wordt er nu gekozen om het jaar 2020 als groeijaar te gebruiken om kinderopvangorganisaties te laten aansluiten. 
De pilot van fase 1 loopt. In totaal worden in de pilots rond de 400 ouders begeleid. Het onderzoek en de pilots lopen door tot eind 2019 en vormen het fundament voor de volledige ontwikkeling en implementatie van deze maatregel in 2020.

Het verbeteren van de digitale dienstverlening is gericht op het makkelijker maken voor ouders van het aanvraag- en wijzigingsproces voor kinderopvangtoeslag. Ouders krijgen vanaf nu voor het wijzigen een overzicht van alle opvanggegevens van hun kinderen.
Na het wijzigen worden de gegevens gepresenteerd die zijn aangepast. Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan een kinderopvangtoeslag app, waarin ouders makkelijk en overzichtelijk hun eigen situatie kunnen raadplegen, alsmede notificaties kunnen ontvangen.