Vanaf volgend jaar 9 weken doorbetaald ouderschapsverlof

Datum: 20-10-2021

Het kabinet wil ouders die net een baby hebben gekregen meer ruimte geven om een goede balans te vinden tussen zorg en werk. Daarom is besloten dat ouders vanaf 2 augustus 2022 negen weken doorbetaald ouderschapsverlof krijgen.

Europese richtlijnen

In 2019 stemde het Europees Parlement in met een richtlijn om ouders 4 maanden zwangerschapsverlof te geven, waarvan 2 betaald. De richtlijn is bedoeld om ouders in staat te stellen om een nieuwe balans te vinden tussen werk en gezin. Er komt veel op ouders af, maar met doorbetaald verlof krijgen ouders de ruimte om te wennen aan de nieuwe situatie. 

De Europese lidstaten kregen drie jaar de tijd om de nieuwe richtlijnen te implementeren in nationale wetgeving. Minister Wouter Koolmees van sociale zaken (inmiddels formateur) heeft de nieuwe wet vorig jaar oktober ingediend. Er is hierbij gekozen voor doorbetaling van 50% ondanks dat de Eerste Kamer liever zag dat 70% werd doorbetaald. 

Doorbetaald ouderschapsverlof 

Het verschil met de huidige situatie is dat ouders nu 26 weken ouderschapsverlof krijgen in de eerste acht levensjaren, maar dit verlof is onbetaald. Sommige bedrijven en Cao’s kozen ervoor om deze weken wel (gedeeltelijk) door te betalen. Helaas was dit bij veel bedrijven niet het geval, met als gevolg dat slechts 30% van de nieuwe ouders het verlof opnam. 

Na het ingaan van de nieuwe regeling hebben ouders nog steeds recht op 26 weken ouderschapsverlof, maar de eerste 9 weken zullen vanaf nu doorbetaald worden. Deze 9 weken moeten wel opgenomen worden in het eerste levensjaar. De doorbetaling wordt uitgevoerd in de vorm van een uitkering van het UWV en bedraagt 50% van het dagloon. 

De nieuwe regeling geldt voor beide ouders, dus zowel de moeder als de partner. Hierdoor kunnen ze samen de juiste balans vinden voor hun nieuwe gezinssituatie.