Uurtarieven kinderopvangtoeslag 2022

Datum: 06-10-2021

Jaarlijks worden de maximum uurprijzen van de kinderopvangtoeslag vastgesteld. In mei van dit jaar zijn de voorgenomen bedragen al gepresenteerd en staan nu in het Besluit kinderopvangtoeslag gepubliceerd.
De maximum uurprijzen voor 2022 worden met 0,51% verhoogd.

Opvangsoort 2021 2022
Gastouderopvang € 6,49 € 6,52
Dagopvang € 8,46 € 8,50
Buitenschoolse opvang € 7,27 € 7,31

Wijzigingen per 1-1-2022:

  • Ouders met kinderen op de BSO mogen aanspraak maken op de kinderopvangtoeslag voor max. 140% van de gewerkte uren in plaats van de huidige 70%.
  • De doelmatigheidsgrens voor terugvorderingen wordt vanaf het berekeningsjaar 2021 verhoogd van € 50 naar € 98. Dat betekent dat ouders bedragen die kleiner zijn dan € 98 niet meer hoeven terug te betalen aan Toeslagen.