Update RIVM Handreiking neusverkouden kinderen

Datum: 17-06-2020

Jonge kinderen zijn vaak en bij herhaling neusverkouden. Dit wordt meestal veroorzaakt door een van de vele verkoudheidsvirussen en gaat vanzelf weer over. Als de algemene maatregelen bij COVID-19 worden aangehouden worden deze kinderen echter vaak en bij herhaling geweerd van kinderopvang of school. Dit bleek niet wenselijk met het oog op de ontwikkeling van de kinderen en het werkverzuim van de ouders. Naar aanleiding van deze conclusies heeft het RIVM de richtlijnen aangepast.

Het advies per 17 juni 2020:

Kinderen van 0 tot 6 jaar met alleen neusverkoudheid ZONDER KOORTS mogen naar de kinderdagopvang/gastouder of groep 1 of 2 van de basisschool, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten die passen bij COVID-19.

Kinderen van 0 tot 6 jaar met andere klachten dan neusverkoudheid, die bij COVID-19 kunnen passen (zoals benauwdheid, hoesten en koorts) moeten thuisblijven. Zij kunnen op verzoek van de ouders getest worden.

Testen

Het is belangrijk dat kinderen van 0 tot 6 jaar met neusverkoudheid getest worden op COVID-19 als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of deel uitmaken van een uitbraakonderzoek. Uiteraard kunnen kinderen met neusverkoudheid ook getest worden op indicatie van de behandelend arts of op verzoek van de ouders.

Ga hier naar de aangepaste versie van de RIVM Handreiking per 17 juni 2020

Bekijk ook het voorgaande bericht van KNGO over neusverkoudheid van kinderen en afspaken met ouders