Update ‘Prikken voor elkaar’ en ‘Verder met vaccinaties’

Datum: 04-02-2020

In november 2018 heeft minister Blokhuis een actieplan gepresenteerd om de vaccinatiegraad te verhogen en het belang van vaccineren beter voor het voetlicht te brengen. Voor de kinderopvang is dit samengevat in het document ‘Prikken voor elkaar’ (dit document is te vinden op de online omgeving van KNGO, dossier Veiligheid & Gezondheid).

De minister geeft een update van de acties: “Deze voorlopige cijfers van het RIVM laten een toename van de vaccinatiegraad zien voor verschillende vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Zo wordt er voor de vaccinatie tegen bof, mazelen, en rodehond (BMR) bij zuigelingen een lichte verbetering waargenomen.”

Het afgelopen jaar heeft de minister samen met diverse partijen gewerkt aan de uitwerking van zes actielijnen uit ‘Verder met vaccineren’. Informatieverstrekking en kennisdeling (ook richting ouders) is daar een belangrijk onderdeel van.
Hierbij staan enkele bouwstenen centraal:

  • Meer ingaan op vragen of twijfels rondom vaccinatie;
  • Meer stelling nemen over het belang van vaccineren voor de bescherming, veiligheid en gezondheid van alle kinderen in Nederland;
  • Meer ingaan op emoties die kunnen leven bij ouders, door het gebruik van ervaringsverhalen.

Jeugdgezondheidszorg medewerkers zijn uitgerust met een speciale training gesprekstechnieken om het gesprek aan te gaan met ouders die twijfels hebben.
Kom je als professional ouders tegen die twijfels hebben over vaccineren, dan zou je bijvoorbeeld kunnen voorstellen om voor zowel ouder als kind een gesprek over vaccinaties te voeren met een expert van een JGZ-organisatie in de buurt.