Update kabinet noodopvang kinderopvang

Datum: 28-03-2020

In een brief van de staatssecretaris van 25 maart 2020 wordt ingegaan op de huidige stand van zaken rondom de (nood)opvang van kinderen met ouders in een cruciale beroepsgroep en de gekozen oplossing voor compensatie van ouders. In dit nieuwsartikel vind je hoe de (nood)opvang is vormgegeven en wat het gebruik hiervan is. In een apart nieuwsartikel lees je hoe er gekozen is om te gaan met de compensatie van de eigen bijdrage voor ouders.

Het kabinet spreekt dank uit aan de kinderopvangorganisaties, gastouders, scholen, sectorpartijen, gemeenten en koepelorganisaties. ”Met trots zien we hoe goed en snel iedereen het verzoek heeft opgepakt om (nood)opvang te organiseren voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Het kabinet beseft dat we veel vragen van de kinderopvangorganisaties, pedagogisch medewerkers/gastouders en scholen en is dankbaar voor hun inzet”.

Stand van zaken:
Het eerste beeld is dat kinderopvangorganisaties, scholen en gemeenten hard aan de slag zijn gegaan om samen de (nood)opvang te organiseren. Dit proces lijkt op dit moment goed te lopen. Brancheorganisaties geven aan dat 2-5%, met uitschieters naar 10-15%, van het reguliere klantenbestand gebruik maakt van de noodopvang. Normaal gesproken gaat het om 825.000 kinderen die gebruik maken van kinderopvang (gemiddelde aantal over 2019). Het gebruik door nieuwe ouders lijkt vooralsnog beperkt, wel wordt door reguliere ouders die op dit moment (nood)opvang gebruiken, iets meer gebruik gemaakt van de kinderopvang (in aantal uren). In de brief wordt vermeld dat het beeld van een van de brancheorganisaties is dat 90% van de gastouders open is voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in de cruciale beroepsgroepen. De verwachting is dat dit aantal de komende weken zal toenemen, omdat ouders de weg beter weten te vinden naar de opvang, er meer beroep zal worden gedaan op mensen in cruciale beroepen. Ook moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de beschikbaarheid van de huidige (informele) opvang afneemt, vanwege ziekte(verschijnselen).

Gesignaleerde knelpunten (nood)opvang:
De afgelopen dagen waren er enkele signalen dat ouders met een cruciaal beroep moeite hebben om kinderen voor de (nood)opvang aan te melden omdat de voorwaarden (te) streng worden toegepast. Het kabinet wil benadrukken dat ook wanneer één ouder van het gezin een cruciaal beroep heeft en het thuis niet lukt om de kinderen op te vangen, kinderen naar de (nood)opvang mogen. Bij eventuele problemen kunnen ouders contact opnemen met de gemeente. Een verklaring van de werkgever hoeft niet getoond te worden. Daartegenover staat een dringend beroep op alle ouders om alleen gebruik te maken van de (nood)opvang als je in een cruciaal beroep werkt en de opvang niet anders kan regelen. Alleen zo kunnen we dit systeem van (nood)opvang in stand houden en ervoor zorgen dat mensen in cruciale beroepen kunnen blijven werken.

Tot slot laten ze weten dat er ook signalen binnenkomen dat met name kleine kinderopvangorganisaties moeite hebben de (nood)opvang te blijven bieden. Hen raden we aan in contact te treden met de gemeente en te bespreken op welke wijze er eventueel kan worden samengewerkt met andere opvanglocaties (scholen of kinderopvang).