Update Branche erkende pedagogisch beleidsmedewerker gastouderopvang

Datum: 24-02-2024

Graag geven we een update rond de nieuwe eisen voor bemiddelingsmedewerkers in de gastouderopvang.

Waar is SZW momenteel mee bezig?
In eerdere publicaties heeft SZW reeds bekend gemaakt dat o.a. de volgende eisen momenteel uitgewerkt worden:
-> Het verplicht te stellen dat ieder gastouderbureau pedagogische expertise in huis heeft.
-> Het beter inhoudelijk vastleggen welke activiteiten het bureau minimaal moet verrichten per gastouder en hoe vaak zij bij de gastouder langsgaan.
-> Het concretiseren van de vier pedagogische basisdoelen in de wet t.b.v. ‘verantwoorde kinderopvang’ en deze ook toepassen in het pedagogisch beleidsplan dat gastouderbureaus moeten opstellen.
-> Het invoeren van pedagogische coaching voor gastouders als onderdeel voor permanente ontwikkeling in het opleidingsbeleid.

Minister Karien van Gennip: ‘Ik wil dat pedagogisch coaching, door een daartoe geschoolde pedagogisch beleidsmedewerker werkzaam bij een gastouderbureau, verplicht onderdeel wordt van de begeleiding’.
Voor deze kwaliteitseis heeft KNGO/KinderWijs TV een nieuwe Branche-erkende scholing geschreven speciaal voor bemiddelingsmedewerkers gastouderopvang.

Wat kunnen we nu al doen?
De publicatie van de daadwerkelijke regels laat nog even op zich wachten. Als het goed is volgt er spoedig een update vanuit SZW, zodat we zicht hebben op de eventuele aanpassingen die we nog willen/moeten doen aan de huidige Branche-erkende leerroute Pedagogisch Beleidsmedewerker gastouderopvang.

Om alles in 2024 in goede banen te kunnen leiden hebben we besloten om een “voorinschrijving” aan te maken voor de erkende leerroute, zodat we:
– zicht krijgt op de behoeften van de gastouderbureaus/bemiddelingsmedewerkers.
– de KNGO-leden voorrang kunnen geven in geval scholing nodig is.
– zicht krijgen op de aantallen cursisten en hen (bij bekendmaking van de eisen) kunnen adviseren of ze wel of niet nog moeten bijscholen.

Uiteraard gaan we ervoor zorgen dat een leerroute die je bij KNGO/KinderWijs TV gaat volgen gegarandeerd voldoet aan de nieuwe eisen EN dat de leerroute speciaal geschikt is gemaakt
voor de sector gastouderopvang EN dat we ervoor gaan zorgen dat onze KNGO leden als eerste en op tijd geschoold kunnen worden. Daar kun onze leden zeker van zijn.

Klik door naar de Voorinschrijving

Op de Online Kennisbank is informatie beschikbaar over mogelijke financiering van deze scholing.