Toelichting op Corona-maatregelen 14 december 2020

Datum: 15-12-2020

Gisteren 14 december 2020 heeft minister president Rutte nieuwe strengere maatregelen aangekondigd. Verteld werd dat onderwijs en kinderopvang dicht gaan, behalve voor cruciale beroepsgroepen en kwetsbare kinderen.
Enkele uren na een persconferentie worden de regels altijd op Rijksoverheid geplaatst. De ervaring leert dat die regels vragen oproepen. Graag beantwoorden we veel gestelde vragen.

Let op: de Rijksoverheid kan deze regels/uitleg nog aanpassen. Zorg daarom dat je aangesloten bent bij een betrouwbaar nieuwskanaal die je goed op de hoogte houdt. Niet te vroeg en niet te laat.

Is de gastouderopvang open of dicht?
De gastouderopvang is open. Deze regel zorgde vandaag voor verwarring.
De officiele tekst van Rijksoverheid is:
De kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) en het basisonderwijs is gesloten tot en met tenminste 17 januari 2020. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen in principe terecht bij de eigen kinderopvang en school voor noodopvang. De gastouderopvang is wel open, maar er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

De interpretaties lichten we toe:

  • Gastouderopvang is open en lijkt daarmee meer vrijheden te hebben dan KDV/BSO. Echter geeft die vrijheid tegelijkertijd ook ruimte voor verschillende omgang met de regels.
  • Om ervoor te zorgen dat ouders met een cruciaal/vitaal beroep, die misschien meer opvang nodig hebben voor extra diensten in de zorg of op andere plekken, voldoende opvangplek hebben, raadt de overheid aan om alleen gebruik te maken van de gastouder wanneer je het echt nodig hebt en (1 van de ouders) een cruciaal/vitaal beroep hebt.
  • Ook om de reisbewegingen/contacten zoveel mogelijk te beperken roept de overheid op om geen gebruik te maken van de gastouderopvang als het niet nodig is.
  • Denk ook aan gastouders die zelf kinderen hebben die thuis zijn en misschien ook nog onderwijs moeten volgen. Dat is een extra zware belasting voor gastouders en eigen kinderen tellen mee in het totaal aantal kinderen in de opvang.

Het doel is hetzelfde als in maart/april: ouders met een contract betalen gastouders/GOB gewoon door. Dit is belangrijk, omdat alle partijen (gastouders, ouders, GOB) er belang bij hebben dat de komende 5 weken niet de sluiting van de gastouder tot gevolg mag hebben.

KNGO raadt aan gastouders aan om met aangesloten ouders in gesprek te gaan. Hoeveel plekken heb je beschikbaar voor opvang en wie heeft de plek echt nodig en het hardst nodig? Is er extra opvang nodig voor ouders met cruciaal/vitaal beroep?
Heb je als gastouder voldoende plek, dan kun je er dus voor kiezen om open te blijven (met name voor ouder(s) met cruciaal/vitaal beroep).
Het dringende advies van de Rijksoverheid aan ouders blijft: om geen gebruik te maken wanneer het niet nodig is. Hoe minder contacten hoe beter. Haal druk af van gastouders die ineens zelf kinderen thuis hebben door de sluiting van de scholen.

KNGO begrijpt de spagaat waarin gastouders zich kunnen bevinden wanneer ouders hun plek in de opvang “opeisen”. Dat recht hebben ouders natuurlijk, want de zin “gastouderopvang is open” zorgde daarvoor en er is een contract. Echter doen we toch als sector een beroep op coulance van ouders die voor de komende 5 weken een eigen oplossing hebben of wellicht minder opvanguren nodig hebben. (Let op: laat ouders doorbetalen, want zij krijgen compensatie tot de maximum uurprijs)

Is er compensatie voor ouders?
Net zoals in maart/april compenseert de Rijksoverheid de kinderopvangtoeslag tot de maximum uurprijs.
In maart/april hadden zagen we daarbij de ongeschreven regel dat wanneer een ouder ervoor koos om niet te komen en wel door te betalen, een andere ouder, bijvoorbeeld met een cruciaal beroep die extra opvang nodig heeft, de reeds betaalde plek van de andere ouder overneemt. Zo helpen we elkaar.

De komende dagen zullen uitwijzen of de Rijksoverheid nog een aanpassing gaat doen aan de huidige regels door “voortschrijdend inzicht”. We houden iedereen op de hoogte.

Inmiddels is aan de Online kennisbank van KNGO – Corona-updates de toelichting van het ministerie van SZW toegevoegd op de veel gestelde vragen.