Tekort gastouders

Datum: 09-01-2020

Er is een enorm tekort aan personeel in de kinderopvangsector. Een tekort van 3000 personeelsleden in 2019 tot een vermoedelijke 8.900 in 2022.
Niet alleen kinderdagopvanginstellingen hebben hiermee te maken, ook in de gastouderopvang merken gastouderbureaus een groot tekort aan gastouders. In grote delen van het land is de vraag naar gastouders momenteel groter dan het aanbod. Gastouderbureaus zijn op zoek naar nieuwe gastouders om de vraag en behoefte van ouders aan te kunnen. Een mooie ontwikkeling natuurlijk, want het is wel eens anders geweest.

Het onderwerp Tekort aan gastouders is de afgelopen twee KNGO Panelgesprekken behandeld en naar aanleiding daarvan zijn plannen gemaakt.

  • We besteden aandacht aan de voorlichting van gastouderbureaus en gastouders op het gebied van uurtarieven en betere bezetting.
  • Er wordt samen met de KNGO-leden een promotievideo gemaakt voor het vak van de gastouder. Deze promotievideo wordt beschikbaar gesteld aan alle KNGO-leden
om te gebruiken bij het werven en promoten van het vak. Imago van de sector en werving van vraagouders voor de gastouders is secundair in de video.
  • Bij de video hoort een marketing-toolkit die door KNGO gastouder- en gastouderbureauleden gebruikt kan worden.
  • Op 30 januari 2020 zit KNGO aan tafel bij Maaike van Tuyll van de Directie Kinderopvang van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  • Op 12 februari 2020 denken we mee met andere experts uit de gastouderopvang bij de Brancheorganisatie Kinderopvang.

KNGO roept alle leden op om mee te denken over goede one-liners (slogans) die het vak van de gastouder weergeven of een positief imago van gastouderopvang.

Hier een voorbeeld van slogans die in promotievideo’s al eerder voorbij kwamen:
Gun jouw kind een gastouder.
Gastouderopvang: de parel in de kinderopvang.
Gastouderschap is vakmanschap.
Gastouder zijn: een vak van mijn hart.

Stuur je inzending naar redactie@kngo.nl