Tamara van Ark: “gastouderopvang vervult een belangrijke functie”

Datum: 08-07-2020

.., aldus Staatsecretaris Tamara van Ark in haar reflectiedocucument kinderopvang. In het 21 pagina’s tellende document geeft de staatssecretaris haar visie op het huidige kinderopvangstelsel. Ze kijkt daarbij naar de punten die goed gaan als naar de knelpunten en gaat in op de mogelijkheden die ze ziet voor de toekomst.

“Gastouderopvang biedt flexibiliteit voor ouders, is kleinschalig, en wordt ook veelvuldig aangeboden in niet-stedelijke regio’s waar minder vraag en aanbod van kinderopvang is. Daarmee vervult het een belangrijke functie.”

Met dit document draagt zij haar stokje op 9 juli over aan Bas van ’t Wout (41) als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

We sommen enkele uitspraken op die in het document naar voren komen:

 • Het kinderopvangstelsel is een mooi stelsel dat overwegend goed werkt.
 • De kinderopvangsector is ondernemend en veerkrachtig.
 • Kinderopvang heeft een publieke functie. Niet alleen arbeidsparticipatie, maar ook (brede) ontwikkeling van het kind als doelstelling.
 • De toegankelijkheid van ouders naar de kinderopvang moet verbeterd worden, vooral onder ouders met een lage sociaal economische status.
  Verbetering van de toegankelijkheid zou een positief effect kunnen hebben op de arbeidsparticipatie en ontwikkeling van kinderen.
 • Voor ouders die geen gebruik maken van de kinderopvang moet duidelijk worden hoe hoog de kwaliteit is en wat de positieve invloed op de ontwikkeling van het kind is.
 • Een belangrijk verbeterpunt is de financiering van het stelsel. Het moet begrijpelijker en eenvoudiger.
 • Op de educatieve kwaliteit is nog winst te boeken.
 • Bij vervolgstappen is het zaak om de geboekte kwaliteitswinst en de opgebouwde expertise niet verloren te laten gaan.
 • Het is belangrijk om te kijken naar de meerwaarde van de samenwerking van kinderopvang en onderwijs voor kinderen en ouders.
 • De continuiteït van de kinderopvang is een aandachtspunt. Overheidsingrijpen en economische veranderingen zijn van grote invloed op het gebruik en de kwaliteit van kinderopvang.

Een begrijpelijk kinderopvangstelsel dat flexibel is voor ouders en zo stabiel en hoogwaardig mogelijk voor kinderen met duidelijke doelen.

In de introductie spreek Tamara van Ark haar bewondering uit over de kinderopvangsector:
“De huidige coronacrisis heeft laten zien hoe belangrijk de kinderopvang is voor ouders en kinderen, en hoe innovatief, creatief en flexibel de kinderopvangsector is. De
kinderopvangsector moest zeer plotseling de deuren sluiten en zorgen voor een goede noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare situatie. De snelheid waarmee zij hebben geschakeld om noodopvang op een goede manier in te richten is indrukwekkend. Dat dit zonder veel problemen is verlopen, vind ik bewonderingswaardig. Ik wil dan ook mijn waardering uitspreken voor de manier waarop de kinderopvangsector de uitdagingen van de afgelopen tijd heeft opgepakt.”

Naar het volledige reflectiedocument (online Kennisbank voor leden dossier Ontwikkelingen Branche)