Spoedig sneltesten beschikbaar in kinderopvang

Datum: 09-11-2020

Er wordt hard gewerkt aan de mogelijkheid voor instellingen en bedrijven om op eigen initiatief sneltesten in te zetten voor eigen personeel.
Vermoedelijk zal deze mogelijkheid begin december beschikbaar komen.

De sneltest:
De sneltest die dan beschikbaar zal komen op als zelftest te gebruiken zal de antigeentest zijn. De antigeentest meet de aanwezigheid van eiwitten die op het oppervlakte van het virus zitten, de antigenen. De sneltest is qua testprincipe meer te vergelijken met een zwangerschapstest. Waaraan afname met de bekende wattenstok vooraf gaat.

Richtlijnen:
Momenteel zijn er al uitgebreide richtlijnen voor het testen buiten de GGD-teststraten. Immers moet er veilig gewerkt worden met goedgekeurde testen, maar ook de centrale registratie van de uitslag moet goed geregeld zijn voor bron- en contactonderzoek door de locatie GGD. Gegevens moeten worden vastgelegd in een laboratorium informatiesysteem (CoronIT).  Dit is in het belang van iedereen.
Ook kan de test niet zomaar door iedereen afgenomen worden. Testen moeten afgenomen worden op een veilige manier, door speciaal getraind personeel, met beschermingsmiddelen en onder medisch toezicht van een (bedrijfs)arts met een BIG -registratie. De IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) houdt toezicht op het testen en het testproces.
Wil je meer weten over de huidige richtlijnen en uitgangspunten dan is in het Corona-update dossier op de Online Kennisbank het volledige document beschikbaar “Uitgangspunten testen buit de de GGD-locaties”

Beschikbaarheid voor gastouderopvang:
Deze richtlijnen en uitgangspunten zullen ook voor de kinderopvang zo gaan gelden. Op welke manier de sneltesten voor gastouderopvang beschikbaar kunnen worden is nog niet bekend, maar een mogelijkheid zou zijn dat een gastouderbureau afspraken maakt met (lokale) (kinderopvang)organisaties/zorginstelling die een dergelijke sneltest voorziening heeft opgezet.

We houden iedereen uiteraard op de hoogte.