SER Rapport: Een kansrijke start voor alle kinderen

Datum: 24-08-2021

In de zomer van 2021 is het rapport van de SER (Sociaal Economische Raad) gepresenteerd. Het heet Een kansrijke start voor alle kinderen.
Met als subtitel: Naar inclusieve en toegankelijke voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar.

Met het rapport adviseert de SER het kabinet over het onderwerp kinderopvang.

De coronacrisis heeft de kinderopvang weer bovenaan de agenda geplaatst en laten zien dat de sector een belangrijke maatschappelijke rol vervult, zowel voor de ontwikkeling van kinderen als het welbevinden van ouders. Het streven voor een volgend kabinet moet erop gericht zijn een stabiel en toekomstbestendig stelsel van voorzieningen voor alle kinderen te creëren.

Belangrijke om te behouden zijn:

  • de keuzevrijheid van ouders
  • gelijkwaardigheid van kinderopvang- en onderwijsorganisaties
  • diversiteit in het aanbod
  • het ondernemerschap
  • de  innovatiekracht van de sector

Knelpunten in het huidige stelsel zijn:

  • financiele toegankelijkheid en betaalbaarheid
  • complexheid van het stelsel
  • de dominante keuze voor deeltijd werk bij jonge gezinnen
  • laag gebruik van het aantal uren en bso
  • aansluiting school-opvang- en werktijden

KNGO heeft enkele adviezen gericht op de gastouderopvang uit het rapport gehaald.
Het volledige rapport is te vinden op de KNGO Kennisbank.

Uit het rapport

De SER onderschrijft dan ook het uitgangspunt dat de eerste levensjaren zeer belangrijk zijn voor de latere ontwikkeling. Kwalitatief goede kindvoorzieningen kunnen thuismilieus aanvullen en eventuele tekorten compenseren. Daarbij spelen peuterspeelzalen en gastouderopvang ook een belangrijke rol. De gastouderopvang biedt vooral voor ouders die in onregelmatige diensten werken flexibiliteit, het is kleinschalige opvang en wordt ook aangeboden in niet-stedelijke regio’s waar minder vraag en aanbod van kinderopvang is. Wel zijn er in de gastouderopvang nog verbeteringen mogelijk voor het beter borgen van de kwaliteit ervan.


Onder de formele kinderopvang vallen allerlei verschillende voorzieningen voor de opvang en de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd 0-13 jaar, zoals de dagopvang, de BSO, de gastouderopvang en de peuterspeelzalen. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de kwaliteitseisen van de gastouderopvang worden verhoogd en zodoende de kwaliteit van gastouderopvang in brede zin op voldoende niveau is.

De boodschap van de SER is duidelijk. Keuzevrijheid voor ouders en diversiteit van het aanbod zou behouden moeten blijven. De gastouderopvangsector moet de inhaalslag maken om aantoonbaar en meetbaar opvang van voldoende kwaliteit te bieden. De kwaliteitseisen moeten daarvoor worden verhoogd.

SER rapport kinderopvang zomer 2021