Seksueel of ander geweld door een professional tegen een kind

Datum: 30-07-2020

Wat doe je bij aanwijzingen van seksueel of ander geweld door een professional tegen een kind?

De veiligheid van kinderen staat voorop in de kinderopvang. Het gaat immers om kinderen in een kwetsbare leeftijdsgroep. De collega professionals in de kinderopvang hebben hier een grote taak in. De continue screening van iedereen die in de kinderopvang werkt en de introductie van de vertrouwensinspecteur helpen daar bij. Een professional moet vanaf 1 juli 2013 altijd overleggen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs bij aanwijzingen van seksueel of ander geweld door een collega.
Het team van vertrouwensinspecteurs bij de Inspectie van het Onderwijs is tijdens kantooruren te bereiken op het telefoonnummer 0900-1113111.

Op de kennisbank vindt je een factsheet voor de stappen die een professional of ouder kan volgen bij het signaleren van seksueel of ander geweld.