Rapport "Prikken voor elkaar" (vaccinatie kinderopvang)

Reeds geruime tijd zitten veel ouders met vragen over het besmettingsgevaar van niet-gevaccineerde kinderen in de kinderopvang.
Aanleiding van de discussie was de mazelenuitbraak in 2018 bij een aantal kinderdagverblijven. Tijdens deze uitbraak raakte een aantal heel jonge kinderen besmet met het mazelenvirus via een kind dat niet deelnam aan het Rijksvaccinatieprogramma. Kinderopvanginstellingen en gastouderopvang willen, voor zover mogelijk, de gezondheid van kinderen kunnen garanderen.
De Commissie kinderopvang en vaccinatie heeft haar advies over de huidige vaccinatiedilemma’s in de kinderopvang in een rapport aangeboden aan staatssecretarissen Van Ark en Blokhuis.
Het rapport heet “Prikken voor elkaar”.
In het rapport worden de uitdagingen en zorgen van ouders, professionals in de kinderopvang en overheid behandeld en wordt een voorstel gedaan voor mogelijke handelingen per scenario.
De overheid is aan zet en zal ouders duidelijker moeten informeren over de collectieve verantwoordelijkheid van vaccineren. Ouders die hun kinderen niet vaccineren worden uitgenodigd voor een gesprek. De commissie adviseert daarnaast om een ondergrens vast te stellen voor de landelijke vaccinatiegraad. In het scenario dat de vaccinatiegraad verder daalt en deze ondergrens wordt bereikt, moet deelname aan het rijksvaccinatieprogramma verplicht worden gesteld voor de kinderopvang.
Het rapport Prikken voor elkaar is te vinden op de online ledenomgeving van KNGO Dossier Veiligheid en Gezondheid.