Programma Gezonde Kinderopvang 2021-2025

Datum: 27-05-2021

Van 2017 t/m 2020 heeft het programma Gezonde Kinderopvang de ambities omgezet in mooie resultaten. Het programma Gezonde Kinderopvang ondersteunt kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus om structureel te kunnen werken aan een gezonde leefstijl van kinderen (0-12 jaar) en de deskundigheid van professionals.

Bemiddelingsmedewerkers van het gastouderbureau en stafmedewerkers van dagopvang en BSO kunnen een train-de-trainer volgen om collega’s de scholing Een Gezonde Start te geven en ze te leren hoe je ouders en kinderen een gezonde, actieve en veilige omgeving biedt en een gezond voorbeeld geeft. Het programma staat op de drempel van een nieuwe periode van vier jaar 2021-2025. We hopen deze periode een stevigere Gezonde Start te kunnen maken in de gastouderopvang.

Kijk voor meer informatie op www.gezondekinderopvang.nl

Bekijk de factsheet hier