Persconferentie 14 december 2021

Datum: 14-12-2021

De persconferentie van dinsdag 14 december laat het volgende weten:
Met ingang van maandag 20 december of uiterlijk 21 december moeten de basisscholen en buitenschoolse opvang (BSO) gesloten worden. De BSO is vanaf 27/12 weer open. Er wordt vanaf de sluiting tot de officiele kerstvakantie geen online les aangeboden. De kerstvakantie start dus een week eerder. Aan ouders wordt gevraagd om alleen gebruik te maken van de noodopvang indien het echt nodig is. Noodopvang wordt geregeld door het onderwijs en door de BSO op de reguliere openingstijden en is voor ouders met cruciale beroepen en voor kwetsbare kinderen. Er is voor nu niets bekend over een compensatieregeling.
Op maandag 10 januari 2022 mogen kinderen (vooralsnog) weer naar school.
Hier vind je de Lijst cruciale beroepen

De verplichte sluiting is niet genoemd voor de gastouderopvang en de dagopvang. Gastouders kunnen, desnoods in overleg met ouders en het GOB, een eigen beslissing nemen in welke vorm de opvang de komende weken gaat plaatsvinden. Is dat in de vorm van sluiting, alleen opvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep of geen bijzondere maatregelen dan de bestaande (hygiene)maatregelen.
Juridisch gezien is het zo dat wanneer er geen opvang geboden wordt, ouders niet gehouden zijn om de opvang te betalen. Echter is het in ieders belang om besmettingen te beperken en na deze periode ook weer gebruik te kunnen blijven maken van de vaste gastouder. Blijf met elkaar in gesprek.

De overheid verzoekt met klem om geen speelafspraken tussen kinderen te maken en geen oppas door opa en oma. Blijf zoveel mogelijk in de bubbel van het gezin.
Een oproep aan de werkgevers om deze maatregel uitvoerbaar te maken.
Pedagogen maken zich zorgen om de sociaal emotionele effecten voor kinderen. Blijf als professional betrokken bij de kinderen en hun gezinssituatie, ook al zijn ze even niet in de opvang.

De avondlockdown (17:00u) wordt verlengd tot 14 januari 2022.
Met deze maatregelen hoopt de overheid het meeste effect te bereiken om het virus af te remmen.

Er is een duidelijke daling van het aantal besmettingen van 21.000 – 17.000 – 13.000 besmettingen. De piek van de Delta-golf ligt achter ons.
Echter is op 19 november de Omicron variant in Nederland opgedoken. Onbekend is hoe ziekmakend deze variant is. Omicron verspreid zich sneller dan de Delta variant. De zorgen zijn groot. Wachtend op bericht van het OMT wat de Omicron variant voor Nederland gaat betekenen.