Permanente educatie en subsidiekansen

Datum: 25-05-2021

Door de Corona-crisis zijn er tal van mogelijkheden actief en in ontwikkeling om mensen van werk naar werk te begeleiden. Opleidingsbudget voor om/bijscholing, ontwikkelcoaches, loopbaancoaches etc. Ook zal per 1-1-2022 de nieuwe STAP-regeling ingaan.

KNGO besprak deze regelingen tijdens het KNGO Panelgesprek in april. In de volgende editie van het vakblad voor KNGO-leden zal uitgebreid aandacht besteedt worden aan de subsidiekansen die ook gelden voor gastouderopvang. Hier alvast een voorzetje:

 • STAP-regeling:
  STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie en geeft burgers met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt (dus ook zzp-ers/gastouders) de mogelijkheid een financiele tegemoetkoming aan te vragen van maximaal 1000,- (incl btw) per jaar. Het budget is inzetbaar voor het volgen van (erkende) arbeidsmarktrelevante opleiding, training of EVC-traject. Extra info in aparte bijlage.
 • NL Leert door:
  Op de website hoewerktnederland.nl zijn scholingen te vinden die kosteloos gevolgd kunnen worden. Momenteel zijn de scholingsvouchers bij na allemaal vergeven, maar in de zomer van 2021 wordt een extra subsidieronde verwacht. KNGO/KinderWijsTV zal daar opnieuw aan deelnemen in de hoop dat voor gastouderopvang passende scholingsvouchers beschikbaar komen.
 • Mobiliteitsteams:
  In veel gemeenten worden momenteel “mobiliteitsteams” opgetuigd. Deze teams moeten inwoners regionaal gaan ondersteunen met loopbaan/ontwikkeladvies en opleidings/bijscholingbudget om te begeleiden van werk naar werk. Dit biedt kansen aan GOB’s om aandacht te vragen voor de sector gastouderopvang en met bekostiging nieuwe gastouders op te leiden. Advies van KNGO is om lokaal te informeren naar deze mobiliteitsteams en de mogelijkheden/kansen bespreekbaar te maken.
  KNGO verzoekt GOB’s om de kennis te delen, zodat we wellicht tot een goed overzicht kunnen komen van good practices.
 • SLIM-subsidie:
  Subsidie voor leren en ontwikkelen in het MKB. Met deze subsidie kun je geen scholing subsidieren, maar wel een opleidings- of ontwikkelplan, loopbaan/ontwikkeladvies, een methode om werken aan kennis en vaardigheden te stimuleren of praktijkleerplaatsen aan te bieden.

Ook het vakblad voor gastouderopvang ontvangen als KNGO-lid?

Per 1 mei 2021 kun je met korting lid worden tot 31-12-2021:

 • gastouders/ouders/derden: € 39,95-> € 34,95.
 • gastouderbureaus: € 89,95 -> € 84,95.

Nu aanmelden is extra voordelig, want je ontvangt de voorjaarseditie van het vakblad voor gastouderopvang en in juni direct de nieuwste uitgave, dus dubbel voordeel!

Word nu lid van KNGO