Per 1 januari 2022 waarschijnlijk verplicht om maandelijks gegevens te leveren

Datum: 24-11-2021

De belastingdienst wil graag dat 100% van de opvang in Nederland maandelijks zijn opvang gegevens doorgeeft. Op dit moment is dat slechts 85 procent. Zowel de branchepartijen BK, BMK, BOinK, SWN, Voor Werkende Ouders en het Waarborgfonds Kinderopvang staan achter deze plannen. 

De regeling is bedoeld om ouders te helpen om hoge terugvorderingen van toeslagen te beperken. Hierdoor kan tijdelijk gesignaleerd worden of ouders te veel, of te weinig toeslag ontvangen. Door een betere registratie zullen ouders niet meer zo snel voor verrassingen komen te staan.

Als de regeling doorgevoerd wordt, zal de belastingdienst een brief sturen naar alle bureaus in de gastouderopvang. In die brief vind je meer informatie over het maandelijks aanleveren van gegevens.

Mocht je als opvang je administratie nog niet goed op orde hebben dan kun je via het Waarborgfonds Kinderopvang ondersteuning aanvragen.

De Tweede Kamer heeft momenteel al ingestemd met deze nieuwe wet voor maandelijkse gegevens levering. In december zal de Eerste Kamer zich hierover buigen en besluiten of het wetsvoorstel vanaf 1 januari 2022 ingaat.