Oproep aan gastouderopvang om zorgen over kinderen

Datum: 10-04-2020

Nu iedereen door de Corona-maatregelen gedwongen is om thuis te blijven groeien de zorgen om kinderen in kwetsbare gezinnen.

Eerder deze week kwamen er al diverse berichten dat het verwachte aantal meldingen bij Veilig Thuis eigenlijk verbazend genoeg uitbleef. Veilig Thuis West Brabant meldde geen toename van het aantal meldingen te zien. Veilig Thuis Nederland ziet over het hele land zelfs een daling in het aantal melding. Volgens directrice van Veilige Thuis Judith Kuijpers is dit geen goed teken. Professionals werken momenteel op afstand en hebben geen zicht op de kinderen. Ook politie en OM hebben minder zicht wat er zich afspeelt achter de voordeur. “Corona heeft een enorme impact op iedereen. De duur ervan en de isolatie kunnen extra stress en spanningen veroorzaken. Dit zijn grote risicofactoren, aldus Judit Kuijpers.” (ED.nl) De Kindertelefoon meldde een toename van contacten van 1000 naar 1500 meldingen dagelijks.

In actie voor kwetsbare gezinnen via noodopvang
Meerdere professionals spreken hun zorgen uit en vragen om meer aandacht voor kinderen in ongunstige omstandigheden. Een grote groep kinderen maakt hun huiswerk niet en is helemaal uit het zicht van de leerkracht. Professionals in de kinderopvang hebben helemaal geen zicht meer op kinderen die thuisblijven. (NJi) Er is een crisisfonds opgericht om kinderen in bepaalde zorgwekkende situaties noodopvang te kunnen bieden. De gemeente coördineert deze noodopvang.

Vroeg signaleren
Het is belangrijk kinderen in kwetsbare situaties zo vroeg mogelijk te signaleren en daarin kan eigenlijk iedereen een rol spelen. Een belangrijke verantwoordelijkheid ligt hier voor: professionals in de kinderopvang, onderwijs, de wijkteams, Veilig Thuis, de Gecertificeerde Instellingen, de huisartsenpraktijk en de jeugdgezondheidszorg. Maar ook (groot)ouders of de buurvrouw kunnen signaleren dat noodopvang nodig is. Daarom is het belangrijk om hier samen aandacht voor te hebben en elkaar op de hoogte te stellen van jouw rol hierin.

Oproep aan gastouderopvang professionals
KNGO roept professionals in de gastouderopvang (gastouders, maar ook bemiddelingsmedewerkers) om vinger aan de pols te houden. Je zou het verschil kunnen maken door contact op te nemen met de ouders en kinderen uit je opvang. Gewoon voor een praatje, om even te informeren hoe het gaat. Desnoods om te laten weten dat je bereikbaar bent. Signaleer je een situatie waar je je zorgen om maakt, overleg dan met elkaar of noodopvang van toepassing zou kunnen zijn.

Route aanvraag noodopvang
In een meerdere gemeenten zijn al afspraken gemaakt over hoe je samen bepaalt welk kind naar de noodopvang kan.

  • De ouders melden bij de school of opvang dat ze noodopvang nodig hebben.
  • Zie je als professional dat een gezin de nieuwe situatie niet meer goed aankan? Bespreek dit dan ook met ouders. Wat is de situatie, wat zijn nog mogelijkheden in het eigen netwerk, welke opvang is nodig en met welke zorgaanbieder is eventueel al contact?
  • Vaak is het lokale wijkteam de ‘spin in het web’. Dit team heeft dan een coördinerende rol bij de toewijzing voor noodopvang. Informeer binnen je eigen gemeente of er zo’n team is en hoe de aanmelding voor noodopvang is geregeld.
  • In overleg met het coördinatieteam bepaal je of noodopvang de oplossing is. En zo ja, welke opvang passend is, waar, hoeveel uur, en of er meer ondersteuning nodig is.
  • De noodopvang wordt toegewezen.

Jongerenroutes Jeugdhulp:
Heb je contact met (wat oudere) kinderen die hulp nodig hebben dan kun je ze, naast de stappen die je zelf zet, ook doorverwijzen naar een website die hen de weg wijst om zelf hulp te zoeken. De website Jongerenroutesjeugdhulp vertelt hen wat er mogelijk is en waar ze zelf hulp kunnen vragen.

Lees hier eerdere berichtgeving van KNGO over kwetsbare kinderen in de thuissituatie.