Branche-erkende scholing bemiddelingsmedewerkers

Branche-erkende (bij)scholing bemiddelingsmedewerkers
Om gastouders voldoende te kunnen ondersteunen en begeleiden in hun pedagogische taak dienen bemiddelingsmedewerkers in de gastouderopvang te voldoen aan de kwalificatie-eis voor bemiddelingsmedewerkers. Deze is beschreven in de kwalificatie-eis voor bemiddelingsmedewerkers (uit het Functieboek CAO Kinderopvang).

Met de volgende opleidingen voldoet een bemiddelingsmedewerker aan deze kwalificatie-eis.
Sinds de kwalificatie-eis zijn er enkele opleidingsinstellingen goedgekeurd die de Branche-erkende “pedagogische component” mogen geven. Hiermee kan een bemiddelingsmedewerker zich (bij)scholen om aan de kwalificatie-eis te voldoen. Hieronder valt ook de Branche-erkende (bij)scholing “Pedagogische Component” van KNGO.

INSCHRIJVEN 

Kosten voor de scholing: € 595,-. Sinds maart 2022 is er tevens een PLUS variant van deze erkende scholing beschikbaar met STAP-budget subsidie.


Na inschrijving ontvang je een lesmap per post en toegang tot de online leeromgeving van KinderWijs TV. Daar vind je o.a. de 32 video’s die horen bij de lesmap, de online kennistoets, de praktijkopdrachten en inschrijfmogelijkheid voor de bijbehorende praktische vaardigheidstrainingen (live of online).

Studiebelasting/toelating Pedagogische Component voor bemiddelingsmedewerkers:

Niveau
: MBO-3
Vereiste vooropleiding: n.v.t.
Vrijstellingen: n.v.t.
Theorie: 20 uren
Praktijk: 9 uren (indien online aangepast naar 5 uren)
Toets: max. 1 uur

1. Inhoud theorie en e-learning video’s:
De theorie uit de lesmap wordt ondersteund door de video training van KinderWijs TV.
1. Ontwikkeling 0-13 jarige kinderen.
2. Ontwikkelingsgericht activiteiten.
3. Kinderen die anders zijn.
4. Opvoedingsondersteuning bieden.
5. Pedagogische doelen en visie.
6. Observeren en signaleren.
7. Begeleidings- en coachingstechnieken.
8. Feedback geven en ontvangen.
9. Doelgericht evalueren.
10. Rapporteren en evalueren.


2. Praktijkopdrachten:
De lesmap bevat 3 praktijkopdrachten:
Praktijkopdrachten “Sociale Kaart” – “Ontwikkelingsgerichte activiteit” – “Eigen Visie”, die door de deelnemer zelfstandig gemaakt worden. De praktijkopdrachten worden nabesproken en beoordeeld door een zelf gekozen pedagogisch geschoolde leidinggevende/collega/professional.


3. Praktische Vaardigheidstraining gastouderopvang:

Een hele dag training op speciale bemiddelingsmedewerkersvaardigheden.
Dagdeel 1: Kwaliteitsgericht werken voor het GOB
Dagdeel 2: Coaching op taal-en interactievaardigheden
-> Bekijk hier de data van de trainingen.


4. Toets:

De online toets kan op ieder gewenst moment gemaakt worden.Inmiddels gingen ruim 780 bemiddelingsmedewerkers van 124 verschillende gastouderbureaus u voor. HBO- en MBO- en niet pedagogisch geschoold:

“Het delen van ervaringen met medecursisten was erg prettig om te doen. We moeten allemaal aan dezelfde wettelijke verplichtingen voldoen, maar ieder brengt dit anders in de praktijk”.

“Van alle aangeboden facetten neem ik e.e.a. mee in mijn werkzaamheden, maar ook in mijn privé-situatie. Het is enorm praktisch.”

“Van te voren dacht ik alles te weten, maar tijdens de toets wist ik een aantal dingen niet die ik wel moet weten als bemiddelingsmedewerker. Blijkbaar zakt bepaalde kennis weg. Ik kan zeggen dat de training voor mij een spiegel was en in de praktijk gebruik ik de dingen die ik heb ontdekt om mijzelf verder te ontwikkelen en onze gast-vraagouders optimaal te ondersteunen en begeleiden.”

“Wat is ons doel voor aankomend jaar? Waar willen we heen en zitten we nog op één lijn? Punten die mij aan het denken hebben gezet om nog meer kwaliteit te geven aan de opvang. Dit neem ik mee uit de bijscholing.”

“Mijn doel was om mijn huisbezoeken bij de gastouder efficiënter te doen en de gastouder (pedagogisch) naar een hoger niveau te tillen. Dit doe ik nu ook beter dan voor de training.”

“Ik neem vooral de gesprekstechnieken mee uit de trainingen en pas ze ook echt vaak toe in de praktijk en het werkt!”

 Contact
Wil je meer weten over bij- en nascholingsmogelijkheden?
Neem dan even contact met ons op.

Contact