Onderzoek naar aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Datum: 26-01-2021

Het Verwey-Jonker Instituut deed een meerjarig onderzoek bij ruim duizend gezinnen in opdracht van Augeo Foundation, het ministerie van VWS en dertien Veilig Thuis regio’s. Er blijkt dat gezinnen waar partnergeweld en kindermishandeling spelen, langdurige en specialistische hulp nodig hebben.
-> Bij ruim vijftig procent was het thuis, anderhalf jaar na melding bij Veilig Thuis, helemaal nog niet veilig.
-> En vijftig procent van de kinderen kreeg geen hulp, en dertig procent ervaart ook geen steun uit de omgeving.
Dat is zorgelijk want we weten steeds beter welke schade dat aanricht bij kinderen: traumaklachten, hechtingsproblematiek en emotionele onveiligheid.

Veelvuldig en ernstig
In de gezinnen die gemeld worden bij Veilig Thuis is sprake van veelvuldige en ernstige vormen van kindermishandeling.
-> De meeste kinderen (91%) hebben te maken met mishandeling, verwaarlozing of geweld tussen hun ouders.
-> Er is veel geweld (gemiddeld zo’n 74 incidenten op jaarbasis) tussen (ex)partners onderling.
-> In bijna alle gezinnen (90%) komt partnergeweld voor: het kan gaan om fysiek geweld (slaan, schoppen, krabben, bijten, verwondingen), psychisch geweld (vernederen, uitschelden, dreigementen uiten) en seksueel geweld.
-> Het geweld tegen vrouwen is frequenter en ernstiger dan het geweld tegen mannen.
-> Partnergeweld gaat vaak samen met geweld tegen kinderen. Bij de meeste gezinnen was sprake van zowel partnergeweld als direct geweld tegen kinderen (57%).

Wat kan ik er als professional mee?
Graag delen we de link naar her onderzoek via de informatiepagina van Augeo.
Tevens zullen wij als KNGO het onderzoek bestuderen en bekijken op welke manier we dit in de gastouderopvang aandacht kunnen geven door implementatie in beleid van GOB’s en gastouders. Ideeen zijn welkom op info@kngo.nl

Bekijk de korte video over het onderzoek
Bekijk de onderzoekspagina