Officiele reactie SZW n.a.v. watersnoodramp

Datum: 23-07-2021

Eerder deze week heeft KNGO al tips en advies gegeven over omgang met gevolgen van de watersnoodramp. SZE zou nog met een officiele reactie komen. Deze lees je hieronder.

Ondervindt de kinderopvang problemen naar aanleiding van de watersnoodramp? 

Tot nu toe zijn er bij het ministerie, toezichtpartijen en brancheorganisaties een beperkt aantal meldingen ontvangen van gastouders waarvan het huis waar zij opvang verlenen tijdelijk niet kan worden gebruikt. In de meeste gevallen lijken zij op korte termijn (enkele dagen tot 1 à 2 weken) terug te kunnen naar huis en de opvang te kunnen voortzetten. Als het naar verwachting langer zal duren is het verzoek aan het gastouderbureau om vervangende opvang te zoeken bij een andere (in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerde) voorziening. De kinderopvangtoeslag kan in die situatie gewoon doorlopen. Het is belangrijk dat opvang en facturering op dezelfde wijze blijven plaatsvinden. En dat ouders hun gegevens voor de kinderopvangtoeslag bij Toeslagen over hun gebruik actueel te houden, bijvoorbeeld als het aantal uren of inkomen verandert. Dit om eventuele terugvorderingen of nabetalingen achteraf te voorkomen. Mocht opvang bij een andere geregistreerde voorziening niet mogelijk blijken, kan het gastouderbureau contact opnemen met de gemeente en SZW om na te denken over een passende oplossing, met als doel continuïteit en veiligheid van de opvang voor kinderen.

Eerdere berichtgeving van KNGO over de watersnoodramp vind je op de Nieuwspagina van KNGO.