Noodopvang steunpakket

Datum: 28-05-2020

Voor de extra kosten die gemeenten hebben gemaakt om de noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep te organiseren, komt er compensatie van € 23 miljoen, schrijft minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Kajsa Ollongren schrijft: ‘Het kabinet heeft besloten om voor kinderen van wie één of beide ouders een cruciaal beroep hebben, noodopvang te organiseren. Gemeenten coördineren de noodopvang, in overleg met kinderopvangorganisaties en scholen. Zij moeten zorgen voor voldoende aanbod voor kinderen in de leeftijd van 0 tot circa 12 jaar (globaal tot het einde van hun basisschoolloopbaan, inclusief leerlingen van het speciaal (basis)onderwijs). Deze opvang is zonder extra kosten voor ouders. Het kabinet heeft besloten om € 23 miljoen beschikbaar te stellen voor gemeenten voor de periode medio maart tot 1 juli. De (gratis) noodopvang voor overdag eindigt op 8 juni maar de (gratis) noodopvang voor avond, nacht en weekenden wordt langer beschikbaar gesteld. Medio juni wordt besloten tot wanneer. Over de wijze waarop de middelen beschikbaar worden gesteld vindt momenteel nader overleg met gemeenten plaats.’

Hulp voor gemeenten
Het Rijk schiet gemeenten te hulp nu zij in de knel raken door de coronacrisis. Ze kunnen rekenen op ruim 566 miljoen euro om gemiste inkomsten goed te maken en extra uitgaven te kunnen betalen, zo meldt minister Kajsa Ollongren van binnenlandse zaken. Het is een eerste steunpakket en heeft betrekking op de maanden maart, april en mei. Het kabinet blijft in gesprek over nieuwe steun voor de komende maanden, omdat de crisis langer gaat duren, zegt Ollongren in een toelichting. Ook als het nu vastgestelde bedrag niet voldoende blijkt, sluit ze niet uit dat er meer bijkomt.

Omdat er al maanden nauwelijks toeristen en andere bezoekers zijn, kunnen gemeenten haast geen toeristen- en parkeerbelasting innen. Tegelijkertijd maakten gemeenten de afgelopen tijd veel meer kosten. Zo zijn ze meer kwijt aan bijstand, jeugdzorg en thuiszorg. Daarvoor stelt het kabinet 144 miljoen euro beschikbaar.

Gevolgen van de coronacrisis
De komende tijd wordt in kaart gebracht wat de financiële gevolgen van de coronacrisis op korte en lange termijn zijn. Onder meer met de GGD-en worden er gesprekken gevoerd. Ook wordt er gekeken naar aanpassingen die gedaan moeten worden in de openbare ruimte om de anderhalve meter afstandsregel te kunnen hanteren.