Nieuwe Wet Minimum Loon (WML) krijgt uitzondering voor gastouders

Kort geleden is er een wetsvoorstel ingediend voor een wijziging op de Wet Minimum Loon (WML). Deze WML regelt dat bij loondienst of een overeenkomst van opdracht (op gastouders van toepassing) minimaal het minimumloon betaalt moet worden. Dit wetsvoorstel stamt uit 2013 en was destijds ook van invloed op het loon van gastouders. In 2013 werd gesteld dat de WML niet van toepassing was op gastouders, omdat voor gastouders "stukloon" (per uur per kind) van toepassing is. Gastouders moeten wel minimaal 50%van het minimumloon per kind ontvangen.
Het wetsvoorstel dat nu recent is ingediend wijzigt de mogelijkheid van betaling op basis van "stukloon" naar betaling op arbeidsduur. Het gevolg zou zijn dat opdrachtgevers (ouders) het minimumloon moeten betalen, ongeacht hoeveel kinderen er naar de opvang gaan, maar dus ook bij 1 kind in de opvang.
In sommige gevallen zou een gastouder dus meer gaan verdienen, maar het gevolg daarvan zou zijn, dat gastouderopvang in die gevallen voor ouders aanzienlijk duurder wordt. Het nieuwe wetsvoorstel zou 32.000 gastouders en 50.000 ouders raken.

Op 15 december 2016 diende de wijziging van het Wetsvoorstel WML in de Tweede Kamer. Diverse partijen hebben de gevolgen voor gastouderopvang onder de aandacht gebracht. Naar aanleiding daarvan heeft de minister besloten om via een AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) te voorkomen dat deze verplichting doorgevoerd wordt in de gastouderopvang.  

De wijziging in de WML heeft geen gevolgen voor de DIenstregeling aan Huis. Hier werd immers al minimumloon per gastouder gehanteerd.