Nieuwe regels geboorteverlof per 1-7-2020

Datum: 09-02-2020

Vanaf 2020 komt er nog een aanvullend geboorteverlof bij. Geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd.
Het geboorteverlof momenteel

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt de partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan deze verlofdagen naar eigen inzicht opnemen. Maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.

Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020
Per 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 werkweken aanvullend geboorteverlof opnemen. De duur van het verlof hangt af van het aantal per week gewerkte uren. Wie bijvoorbeeld 2 dagen per week werkt, heeft recht op maximaal 5 x 2 dagen aanvullend geboorteverlof.

Wanneer recht op aanvullend geboorteverlof?
Als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt.

Hoeveel aanvullend geboorteverlof?
UWV betaalt een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon. Er is wel een maximum van 70% van het maximumdagloon.

Voorwaarden aanvullend geboorteverlof:
– Opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.
– Eerst het reguliere geboorteverlof opgenomen hebben (van eenmaal het aantal werkuren per week).
– Het verlof moet in hele weken aangevraagd worden.
– Het verlof mag (in overleg met de werkgever) over een langere periode gespreid worden.
– Er mag ook minder dan 5 weken verlof opgenomen worden.