Nieuwe modelformulieren voor GGD-inspectie

Datum: 21-07-2021

Jaarlijks bezoekt de GGD alle instellingen voor kinderopvang die vermeld staan in het Landelijke Register Kinderopvang (Hieronder vallen ook gastouderbureaus en buitenschoolse opvang). Deze inspecties hebben als doel informatie te verschaffen voor de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) en hiermee de kwaliteit voor de kinderopvang te verbeteren.

Om de informatie op een gestructureerde manier te verzamelen gebruiken de inspecteurs modelformulieren. Deze formulieren bestaan uit alle eisen waarop de GGD-inspectie toetst tijdens de inspectie. Het gaat hierbij om het pedagogische klimaat op de locatie, de accommodatie, administratie en veiligheid & gezondheid. Daar zijn het afgelopen jaar ook regels voor de handhaving en naleving van covid-19 regels bijgekomen.

Elk half jaar worden deze formulieren bijgesteld. Dit kan vanwege aanpassing in de regelgeving of kleine aanpassingen die nodig zijn. Vanaf 1 juli 2021 zijn er weer nieuwe modelformulieren. Het is dan ook goed om te weten welke regels voor jouw situatie van toepassing zijn. Er zijn vier verschillende modelformulieren. Voor dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouder en gastouderbureau.

Download de formulieren op onze kennisbank: https://www.kennisnetwerkgastouderopvang.nl/online-kennisbank/kennis/inspectie-en-ggd/