Nieuwe extra regels rondom kinderopvangtoeslag 2022

Datum: 09-06-2021

In de begroting voor 2022 staan twee nieuwe voorstellen voor het recht op kinderopvangtoeslag in het kader van de Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen.

1. voor ouders wiens partner is veroordeeld tot een vrijheidsbenemende straf of maatregel. In de Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen is het recht op kinderopvangtoeslag uitgebreid voor ouders die werken, een opleiding, re-integratietraject of inburgeringstraject volgen en een partner hebben die is veroordeeld tot een vrijheidsbenemende straf of maatregel van minimaal drie maanden, gedurende de periode waarin die straf of maatregel ten uitvoer wordt gelegd. Het oorspronkelijke wetsvoorstel bevatte niet een termijn van drie maanden, maar van een jaar.

2. Ten tweede zijn bij de Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen ook de grenzen voor terugvorderingen vanaf het toeslagjaar 2021 verhoogd, van € 48 naar € 98. Hierdoor hoeven personen het te veel ontvangen toeslagenvoorschot minder snel terug te betalen. Het aantal relatief kleine terugvorderingen wordt met 380.000 verminderd.