Nieuwe cijfers CBS over kinderopvang en de toeslagen

In een rapport van het CBS is al te lezen dat het aantal kinderen dat naar de opvang gaat flink gestegen is. Van 31% van alle kinderen in 2014 naar 40% in 2019. Dat is een toename van 200.000 kinderen.

Via de kinderopvangtoeslag worden werkende ouders grotendeels gecompenseerd voor de declarabele kosten van de formele opvang in een kindercentrum of via een geregistreerd gastouderbureau. Voor de toeslagen hanteert de Belastingdienst een maximaal uurtarief. Ligt het uurtarief van de opvang hoger, dan komen de kosten die boven het maximum liggen voor rekening van de ouders.

De toeslagen zijn alleen bedoeld voor degenen die werken of een opleiding volgen. Voor het maximale aantal uren dat mag worden gedeclareerd kijkt de Belastingdienst naar de partner die de minste uren maakt. Gebruikte uren boven dit maximum zijn ook voor eigen rekening en vallen niet onder de declarabele kinderopvangkosten.

Enkele feiten op een rij:

  • De bijdrage aan kinderopvangtoeslag bereikt het hoogte niveau sinds 2010.
  • In 2018 werd 70% van de declarabele kinderopvangkosten vergoedt, in de eerste vier maanden van 2019 was dit 73%
  • Gemiddeld kreeg een ouder in 2018 € 4.200 euro aan kinderopvangtoeslag en in totaal 2,6 miljoen in 2018.
  • In 2018 kregen 950.000 kinderen toeslagen voor de opvang.
  • Voor buitenschoolse opvang is de toeslag gedaald, van € 6,95 in 2018 naar € 6,89 in 2019.
  • In de buitenschoolse opvang betaalde in 2018 70% van de ouders een uurtarief boven het toeslagtarief. In 2019 is dit maar liefst 83% van de ouders.
  • In de gastouderopvang (dagopvang) betaalde in 2018 49,1% van de ouders een uurtarief boven het toeslagtarief. In 2019 is dii nog maar 40,1% van de ouders.

Bekijk hier de video van CBS over de cijfers van kinderopvang en kinderopvangtoeslag.

Bron: CBS