Nieuwe brochure BOinK over de Meldcode

Datum: 05-03-2020

Als vervolg op de folder ‘De verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ over het afwegingskader, heeft BOinK een nieuwe brochure ontwikkeld. Deze brochure ‘De ‘meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld’ in de praktijk’ is samengesteld op basis van vragen en reacties van leerkrachten, pedagogisch medewerkers, gastouders en aandachtsfunctionarissen.Wat zijn de uitdagingen voor het beter signaleren van kindermishandeling? Hoe kan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling nog beter in de praktijk worden toegepast? Op deze vragen gaat een nieuwe brochure van de Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang (BOinK) in.

De publicatie is bij uitstek geschikt om met alle medewerkers van het onderwijs, de kinderopvang en gastouders te bespreken, ook om het geheugen met betrekking tot de meldcode op te opfrissen. Bestellen kan via de website van BOinK: https://www.boink.info/contact-service/folder-afwegingskader-meldcode-kindermishandeling