Nieuwe bewaarplicht zorgt voor extra administratiedruk

Datum: 03-11-2021

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  (SZW) heeft een bewaarplicht van één jaar ingevoerd voor een aantal onderdelen van de Regeling Wet Kinderopvang. Het gaat hierbij met name om personen met een VOG. 

Bezwaar tegen bewaarplicht 

De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft bezwaar tegen deze regel ingediend en Verwacht hier binnenkort reactie op van SZW. Volgens de brancheorganisatie heeft de kinderopvang sowieso al te maken met hoge administratieve lasten. Het bewaren van gegevens van mensen met een Verklaring Omtrent Gedrag zou die last alleen nog maar verhogen. Met name omdat de meeste mensen die in de opvang werken ook daadwerkelijk met kinderen werken en daarvoor een VOG nodig hebben.

Personenregister

Mensen met een VOG staan allemaal in het Personenregister (PKG), maar deze slaat geen oude gegevens op. Daarom moeten organisaties zelf gegevens gaan bijhouden van mensen met een VOG. Zelfs als die al een jaar uit dienst zijn. De vraag is ook of dit volgens de wet eigenlijk wel mag. 

Toezicht op de nieuwe regeling.

Het is onduidelijk of, en hoe, de GGD toezicht gaat houden op de bewaarplicht. Bovendien weten we nog niet welke documenten ze daarvoor in willen zien. In hoe gedetailleerd die moeten zijn.

Zodra en meer nieuws is zullen wij weer een update plaatsen.